Pályázatok

Pályázatok

                                                                2024. évi  F E L H Í V Á S

 

Az Alapítvány felhívja a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetéhez tartozó Szakszervezeti tagok figyelmét, hogy 2023-ban is folytatni kívánjuk a nehéz vagy rendkívüli élethelyzetbe került bölcsődei dolgozók támogatását, ide értve a nyugdíjas tagokat is. Továbbá segítséget kívánunk nyújtani a szakirányú diploma és nyelvvizsga megszerzéséhez, ezért 2024-ben az alábbi pályázati lehetőségeket hirdetjük meg:

 

1) Váratlan krízishelyzetbe került BDDSZ tagok támogatása

2) Első szakirányú diploma megszerzésének segítése (BA költségtérítéses alapképzés Kisgyermeknevelői Szak)

3) Nyelvvizsga hozzájárulás (Sikeres nyelvvizsga esetén!)

4) Szakképesítés/szakma megszerzésének segítése (élelmezésvezető, szakács, diétás szakács)

 

Budapest, 2024. január 5.

 

A felhívást közzétette

„Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért” Kuratóriuma

1051 Budapest, Nádor utca 32.

 

 

1.sz. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁHOZ (érvényes: 2024. január 01-től)

 

1.Általános szempontok:

Kuratórium célja a támogatások odaítélésénél, hogy a beérkezett kérelmek elbírálása azonos szempontok alapján történjen. Jól, hatékonyan, az anyagi lehetőségek figyelembe vételével segítse a szakszervezeti tagok támogatását. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a jelentkezők közül a legrászorultabbak kapjanak segítséget.

 

2. Kérelem benyújtásának és elbírálásának feltételei:

A) Váratlan krízishelyzet:

Súlyos, tartós betegség a családban, váratlan események (betörés, vízkár, tűzkár, munkanélkülivé válás, baleset, haláleset) esetén.

Bérjegyzék, orvosi igazolások/vélemények, ki nem fizetett közüzemi számlák csatolása másolatban szükséges.

Igényelhető:

  • Minimum 2 éves szakszervezeti BDDSZ tagság megléte esetén.
  • Adható minimum támogatás: 40.000,- Ft.

 

B) Első szakirányú diploma megszerzésének segítése:

Kizárólag költségtérítéses, szakirányú első diploma megszerzéséhez, BA alapképzés Kisgyermeknevelő Szak.

A tanulmányi idő alatt max. egyszer igényelhető – saját névre szóló számlamásolat ellenében!

Igényelhető:

  • Minimum 5 éves BDDSZ tagság megléte esetén.
  • A támogatás összege: 50.000,- Ft

 

C) Nyelvvizsga hozzájárulás:

2017 évtől számítva a megszerzett sikeres nyelvvizsga bizonyítvány másolatának bemutatása feltétel.

Igényelhető:

  • Minimum 5 éves BDDSZ tagság megléte esetén.
  • Adható támogatás: 30.000,- Ft

 

D) Szakképesítés/szakma megszerzésének segítése:

Képzések köre: élelmezésvezető, szakács, diétás szakács

Saját névre szóló számlamásolat ellenében!

Igényelhető:

  • Minimum 4 éves BDDSZ tagság megléte esetén.
  • Adható támogatás: 50.000,- Ft

************************************************************************************************************************************

A kérelmet a kuratórium által kiadott ADATLAP pontos, hiánytalan kitöltésével lehet benyújtani kizárólag számítógépen kitöltött formában (az olvashatóság miatt).

Határidő: folyamatos

Elbírálás: folyamatos

Kizáró okok:

- Ha a kérelmező nem felel meg a felhívás kívánalmainak (pl.: nem szakszervezeti tag, nincs meg a minimum előírt szakszervezeti tagság, a pályázatot nem írta alá, stb.)

- Ha a közvetlen vezető/részlegvezető és a szakszervezeti titkár javaslata hiányzik, vagy hiányos, pontatlan, nem tartalmazza az elbíráláshoz szükséges kritériumokat.

- Nem az érvényben lévő formanyomtatványon kerül benyújtásra!

 


A pályázati kiírás és az adatlapok a csatolmányban érhetőek el!

A hiánytalanul kitöltött adatlapokat postai úton  Szathmári Alíz, Kuratórium elnök részére a  1223 Budapest, Tűzliliom utca 27. 1/8. címre vagy e-mailben az alapitvany.bddsz@gmail.com címre kérjük eljuttatni!