• jogszabály

Frissült! Bölcsődében foglalkoztatottak béremelése 2022. 01.01-jétől: Bölcsődei pótlék-, és Ped. életpályások szakmai ágazati pótléka emelkedik a szakdolgozóknál

Frissült! Bölcsődében foglalkoztatottak béremelése 2022. 01.01-jétől: Bölcsődei pótlék-, és Ped. életpályások szakmai ágazati pótléka emelkedik a szakdolgozóknál

2021.12.01. sze - 06:00
Posted in:

Megjelent a Magyar Közlöny 227. számában,  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló  646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelete, a bölcsődei pótlék 2022. január 1-jével történő emelése tárgyában.

Az intézkedés mintegy 10.000 bölcsődei foglalkoztatottat érint (így: a bölcsőde, mini bölcsődei kisgyermeknevelőket (a diplomásakat is), szaktanácsadókat, bölcsődevezetőket, és a bölcsődei dajkákat).

Hogy mit fog a bölcsődei pótlék újabb emelése jelenteni 2022. január 1-jétől a gyakorlatban, bemutatjuk alább a már megszokott segédtábláinkkal. 
A rendelet letölthető a mellékletből.

---------------------------------------------------------------------------------------
Figyelem frissítés!

A fenti intézkedés után 2021. december 2-án a Magyar Közlöny 220. számában megjelent a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet módosításáról szóló 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet, ami a 2020. július 1-jén bevezetett 10%-os szakmai ágazati pótlékot, 20%-ra megemeli 2022. január 1-jétől. A közlöny elérhető a mellékletből.

A  669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet mindössze két paragrafusból áll:

1. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg lép.
2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Ez az intézkedés, a pedagógus életpálya hatálya alá tartozó (diplomás) kisgyermeknevelőket érinti, ezért frissítettük a pedagógus életpályás segédtáblákat, amelyek már tartalmazzák a szakmai ágazati pótlék 20%-ra való emelését is.  

----------------------------------------------------------------------------------

S E G É D T Á B L Á K   2 0 2 2


KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ KISGYERMEKNEVELŐK, SZAKTANÁCSADÓK:
- Középfokú végzettségű (C,D,E, kategória) kisgyermeknevelő bruttó illetménye 2022. január 1-jétől
- Középfokú végzettségű (C,D,E, kategória) kisgyermeknevelő nettó illetménye 2022. január 1-jétől

BÖLCSŐDEI DAJKÁK:
- Bölcsődei dajka bölcsődei pótlékos bruttó illetménye 2022.január 1-jétől
- Bölcsődei dajka bölcsődei pótlékos nettó illetménye 2022.január 1-jétől

FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ, AZAZ PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYÁS KISGYERMEKNEVELŐK, SZAKTANÁCSADÓK:
Nktv. 65.§ (1a) bek. - főszabály - szerinti segédtáblák:


Főiskolai végzettség:
- Pedagógus bértábla szerinti illetmények - Nkt. 65.§ (1a) bek., azaz főszabály alapján- BA fokozat, bruttó 2022. január 1-jétől
- Pedagógus bértábla szerinti illetmények - Nkt. 65.§ (1a) bek., azaz főszabály alapján- BA fokozat, nettó 2022. január 1-jétől

Egyetemi végzettség:
- Pedagógus bértábla szerinti illetmények - Nkt. 65.§ (1a) bek., azaz főszabály alapján - MA fokozat, bruttó 2022. január 1-jétől
- Pedagógus bértábla szerinti illetmények - Nkt. 65.§ (1a) bek., azaz főszabály alapján - MA fokozat, nettó 2022. január 1-jétől

Nktv. 65.§ (2) bek.  - értékelési rendszer  - szerinti segédtáblák:

Főiskolai végzettség:
- Pedagógus bértábla szerinti illetmények - Nkt. 65.§ (2) bek., azaz értékelési rendszer alapján - BA fokozat, bruttó 2022. január 1-jétől
- Pedagógus bértábla szerinti illetmények - Nkt. 65.§ (2) bek., azaz értékelési rendszer alapján - BA fokozat, nettó 2022. január 1-jétől

Egyetemi végzettség:
- Pedagógus bértábla szerinti illetmények - Nkt. 65.§ (2) bek., azaz értékelési rendszer alapján - MA fokozat, bruttó 2022. január 1-jétől
-- Pedagógus bértábla szerinti illetmények - Nkt. 65.§ (2) bek., azaz értékelési rendszer alapján - MA fokozat, nettó 2022. január 1-jétől

Az Nktv. 65.§ -ában foglalt főszabály szerinti és az értékelési rendszer szerinti különbségekről, illetve a jogi alapjáról itt írtunk korábban (5-6 oldal).