• illetmény 2023.12.01

Bölcsődei dolgozók illetménye 2023. december 1-jétől

Bölcsődei dolgozók illetménye 2023. december 1-jétől

2023.11.23. cs - 11:44
Posted in:

Megjelent a Magyar Közlöny 164. számában A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló az 508/2023 (XI.20) Korm. rendelet.

2023. december 1-jétől
a minimálbér br. 232 000 Ft-ról, br. 266.800 Ft-ra,
a garantált bérminimum br. 296 000 Ft-ról, br. 326.000 Ft-ra változik.

Ez azt jelenti, hogy

  • a minimálbér br. 34.800 Ft (nettó 23.142 Ft),
  • a garantált bérminimum br. 30.000 Ft (nettó 19.684 Ft) illetményemelést hoz az érintetteknek.

Kiszámoltuk, hogy mint jelent mindez a bölcsődei területen foglalkoztatottak számára.

Lásd a mellékletben:

- középfokú végzettségű kisgyermeknevelők illetménye (bruttó számítás, bölcsődei pótlékkal)

- bölcsődei dajkák illetménye (bruttó számítás, bölcsődei pótlékkal)

- családi és mini bölcsőde valamennyi dolgozója, illetve bölcsőde, mini bölcsőde élelmezési, irodai, ill. a karbantartás területén foglalkoztatottak illetménye (bruttó számítás, szoc. ágazati összevont pótlékkal)

***

FIGYELEM!
A garantált bérminimum emelés 2023. december hónapra vonatkozóan érinti a pedagógus életpályás kisgyermeknevelőket, szaktanácsadókat, gyógypedagógusokat, és a konduktorokat is!
Ezen álláspontunkat  - hosszas várakozási idő után - december 18-án megerősítette a bölcsődék irányításáért felelős szaktárca is (KIM).

Ez azt jelenti, hogy minden olyan pedagógus életpályás bölcsődei szakdolgozónak fel kell emelni az új garantált bérminimumra (326 000 Ft) az illetményét, akinek az Nkt. 65.§ (2) bek. alapján számított garantált illetménye nem haladja meg az új garantált bérminimumot. S az így kapott új garantált illetmény (garantált bérminimum) lesz a 32 %-os ágazati szakmai pótlék alapja, s majd mindehhez kell hozzáadni a besorolás szerint járó bölcsődei pótlékot.
(Jogszabályi háttér: Nkt. 65.§ (1) - (2) bek. Nktv. 7. sz. mell.)

Majd ezt követően kell vizsgálni december hónapban az új pedagógus életpályáról szóló törvény átmeneti rendelkezésének való megfelelést, jelesül, hogy:
 Az Nkt. 65. § (1) bekezdésében meghatározott garantált illetmény (pótlékok nélküli illetmény, munkavállalók esetén alapbér) és az ágazati szakmai pótlék együttes összege nem lehet kevesebb
a) Gyakornok esetén 400.000 forintnál,
b) Pedagógus I. esetén 410.000 forintnál,
c) Pedagógus II. esetén 430.000 forintnál,
d) Mesterpedagógus esetén 520.000 forintnál,
e) Kutatótanár esetén 640.000 forintnál.
Az így megállapított illetmény összege meghaladhatja az Nkt. 65. §-a szerinti garantált illetményt. A fenti illetménymegállapítást 2023. november 1-jétől kell alkalmazni azzal, hogy az érintettel a kinevezési okmány módosítását, vagy a munkaszerződés módosítását 2023. szeptember 15-ig közölni kell és az illetmény 2023. július 1-jéig visszamenőleg jár az érintettnek. Az illetménykülönbözetet a munkáltató 2023. december 10-éig fizeti ki. (Új ped.ép.tv. 157.§ (16) bek.)


***
- pedagógus életpályás kisgyermeknevelők bruttó illetménye 2023. december hónapra (Főiskolai - BA - végzettséggel)
- pedagógus életpályás kisgyermeknevelők bruttó illetménye 2023. december hónapra (Egyetemi - MA - végzettséggel)

***
2024. januártól ismét változhat a ped. életpályások illetménye, de ettől az időponttól kezdve az új pedagógus életpálya tv. bevezetése miatt eltűnik a kötelező besorolás, illetve előmenetel. Így egyénileg már nem lehet majd megmondani, kit, hova köteles a munkáltató besorolni. Egyetlen dolgot lehet csak ellenőrizni, hogy a dolgozó illetménye a jogszabályban előírt bérsávon belül van-e?! Minderről itt írtunk bővebben!
***
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló az 508/2023 (XI.20) Korm. rendelet. Magyar Közlöny 164. száma