• Bölcsődei dolgozók bére 2024

Mit hoz 2024, a bölcsődei bérek és a finanszírozás tükrében?

Mit hoz 2024, a bölcsődei bérek és a finanszírozás tükrében?

2024.01.02. k - 15:46
Posted in:

A Bölcsődei területen (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde) foglalkoztatott kb. 12.000 dolgozó esetében (önálló ágazati bértábla hiányában, sajnos továbbra is többfajta) pontosan négyféle bértáblát kirajzoló szabályokat kell alkalmazni. A különböző jogszabályok értelmezése és a változások követése folyamatos kihívás elé állítja a dolgozókat, a munkáltatókat és a fenntartókat is. (Többek között ezért is tartjuk fontosnak az egységes bértábla kidolgozását, területen való alkalmazását.)

Jelen összeállításban - immár hagyományosan -, összefoglaljuk azokat a szabályokat, amelyek 2024. január 1-jétől befolyásolják a bölcsődei dolgozók illetményét (fenntartótól függetlenül), hozzátéve a kapcsolódó központi költségvetési támogatásokat (ahol ez külön jogcímen van), annak érdekében, hogy segítsük a bölcsődei területen a jogszabályok egységes végrehajtását és a társadalmi közfelelőségvállalást.

FIGYELEM! A pedagógus életpályás dolgozói kört érintően, kivételesen kalkulálunk a BM által készített, még csak tervezet formájában elérhető tanárbéremelés koncepciójában foglaltakkal. Így ezen bejegyzésrészeket csak előzetes tájékoztatásnak szánjuk, ezért az arról szóló konkrét jogszabály elfogadásáig, kérjük ne tekintsék ezen zölddel szedett részeket véglegesnek, illetve elfogadottnak.

szöveges összefoglaló letölthető a mellékletekből, illetve a további kiegészítő anyagokat (bértáblákat) ld. a bejegyzés alatt!

TÉMÁK:

1.) A minimálbér és a garantált bérminimum 2023. december 1-jétől hatályos összege
2.) Közalkalmazotti illetménytábla 2024.
3.) Bölcsődei dolgozók keresetét meghatározó szabályok összefoglalása 2024.
4.) Bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott szakdolgozók (kisgyermeknevelő, szaktanácsadó, bölcsődei
       dajka) munkakört betöltők illetménye 2024

5.) Bölcsődében, mini bölcsődében nem szakmai munkakörökben, illetve családi- és munkahelyi bölcsődében  valamennyi foglalkoztatott illetménye (munkabére) 2024.
6.) Eszmei közalkalmazotti idő számítása

7.) Ágazati pótlékok jubileumi jutalomba való beleszámítása
8.) Gyógypedagógiai pótlék jogosultság 2024
9.) Helyettesítési pótlék jogosultság 2024.
10.) Bérkompenzáció 2024.
11.) Civil és egyházi fenntartású bölcsődék vezetői / dolgozói figyelmébe:
12.) BÖLCSŐDÉK FINANSZÍROZÁSA - 2024. évi Költségvetési törvény
12.1.) Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
12.2.) Családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde támogatása
13.) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetése
14.) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
15.) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetésének kiegészítő támogatása (nem állami szociális fenntartók):
16.) Térítési díj
17.) Összefoglaló táblázat az alapilletményen túli bölcsődei bérezési szabályokról

Az összeállítás lezárva 2024. január 3-án,

Készítette: Szűcs Viktória, BDDSZ elnök