Csatlakozz hozzánk!

Csatlakozz hozzánk!

Ha munkahelyi problémáiddal nem akarsz egyedül maradni, ha megfelelő szakágazati érdekképviseletet szeretnél, ha bizonyos kedvezményekben szeretnél részesülni, vagy a téged érintő változásokról elsőként értesülni, akkor csatlakozz hozzánk!

A  BDDSZ  tagdíj  csupán  a  havi  bruttó  béred  1%-a,  amely mindössze havonta 7 gombóc  fagyi ára,  ráadásul  a befizetett tagdíjad az adóalapodat is csökkenti! Számos szolgáltatásban, kedvezményben részesülhetsz, amelyek részleges kihasználása is bőven túlszárnyalhatja a befizetett tagdíj összegét.)

Csatlakozz a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetéhez, az ágazat egyetlen reprezentatív szakszervezetéhez! Érdekképviseletünk erejét a taglétszámunk és szaktudásunk adja!

Mottónk:    "Te gondoskodsz a jövőről, a mi dolgunk jobbítani az életed! 
                     Érted, veled, de nem helyetted!"

Tekintsd meg a bemutatkozó videónkat itt!
 


A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ) a bölcsődei ellátás egyetlen reprezentatív szakszervezete. 
Tagjaink érdekeit a kormánnyal, az ágazati minisztériummal a fenntartó önkormányzatokkal és a munkáltatókkal szemben képviseljük. Valamennyi dolgozó közül tagjaink között tudjuk szakágazatunk közel 30%-át, akik a bölcsődei ellátásban dolgozókon túl a gyermekvédelem, illetve a köznevelés köréből tevődnek össze.

Reprezentatív szakszervezetként képviseljük a dolgozók érdekeit:

 • az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban (OKÉT),
 • a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsában (KOMT),
 • a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórumban (SZÁÉF) és
 • alapszervezeteinken keresztül a helyi érdekegyeztető tanácsok/fórumok munkájában.

A  BDDSZ az érdekvédelmi munka területén 1989 óta több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, jogelődje az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete volt.
Jelenleg a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) konföderáció tagja.

A brüsszeli székhelyű EPSU (Európai Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség) tagjaként részt veszünk, az Európai Szociális Ágazati Szociális Párbeszéd munkájában is.


Miért érdemes BDDSZ tagnak lenni?

A szakszervezeti tagság lehetőséget biztosít számodra, hogy beleszólásod legyen olyan fontos dolgokba, mint a munkahelyed biztonsága, béred alakulása, jogszabályi környezet alakulása, vagy éppen munkakörülményeid jobbá tétele. Ezeken túl számos egyéb előnye is van a tagságnak. Például részt vehetsz a BDDSZ rendezvényein, ahol megismerkedhetsz sok emberrel, bizonyos cégek kedvezményeket biztosítanak neked, de szükség esetén ingyenes jogi tanácsadást is igénybe vehetsz.

Legfőbb célunk a munkahelyek megtartása, a munkakörülmények javítása és a bölcsődei dolgozók erkölcsi- és anyagi megbecsülésének kivívása. Célunk továbbá megtartani és javítani azokat a jogszabályi garanciákat, amelyek a munkabiztonságot, az ellátást és a családok gyermeknevelési feladatainak segítését biztosítják.

Fontosabb eredményeink:

 • Bölcsődei normatíva bevezetése (1997-től)  (Költségvetési törvény).
 • 25 nap pótszabadság az oktató nevelő munkát végző kisgyermeknevelők és bölcsődevezetők számára, mely kört 2013. szeptember 01-jétől kibővítettük a szaktanácsadókra, vezetőkre és intézményvezetőkre is. (257/2000. Korm. rendelet 8.§)
 • 25 nap pótszabadság az SNI gyermek gondozását-nevelését végzők, ill. konduktorok számára (amit egy hibás jogszabály módosítás miatt a gyógypedagógusok, pedagógusok, pszichológusok elveszítettek 2013-ban) de közbenjárásunkra újra jár 2013. 09. 01-jétől (257/2000. Korm. rendelet 8.§, és 16.§ 7.) bek
 • Hét órás csoportban eltöltött munkaidő a kisgyermeknevelőknek (SNI gyermekeket ellátó speciális csoportban hat óra), (257/2000. Korm. rendelet 7.§).
 • Min. 25%-os gyógypedagógiai pótlék a sérült gyermeket nevelő-gondozó kisgyermeknevelők, gyógypedagógusok részére, amelyet sikerült megemeltetnünk a min. br. 5.000 Ft-os összegről; így 2020. január 1-jétől egy SNI-s gyermek után, br. 20.000 Ft, kettőnél br.: 30. 000 Ft, három esetén br.: 40.000 Ft jár a csoportban dolgozó kisgyermeknevelők részére! (257/2000. Korm. rendelet 15.§ 6) bek.)
 • Műszakpótlék, új nevén 15%-os bérpótlék (du-pótlék) bölcsődében való alkalmazása, majd a teljes szociális ágazatra vonatkozó megtartása az új Mt. 2012. július 1-i hatálybalépése után is (1997. évi XXXI. tv. 15. § 10) bek. és 1993. évi III. tv. 94/L. § 6) bek.).
 • Helyettesítési pótlék jár 2021. január 1-jétől, amennyiben a társkisgyermeknevelő hiányzása esetén a kisgyermeknevelő egyedül látja el a csoporttal kapcsoltos munkát, mértéke az óradíj 30 %-a (257/2000. Korm. rendelet 15.§ 10) bek.)
 • Kisgyermeknevelők és élelmezésvezetők (szakirányú diploma és szakképesítés megléte esetén) F kategóriába való besorolása (257/2000. Korm. rendelet 2. sz. melléklet), majd 2016-tól a diplomás kisgyermeknevelők pedagógus életpályába való beemelése.
 • Április 21. Bölcsődék Napjává nyilváníttatása (7/2010. (II.19.) SZMM utasítás), mely 2014-től nevelés-gondozás nélküli munkanap (15/1998. NM rendelet 45/A.§) - (Magyar Bölcsődék Egyesületével közösen).
 • Lobbytevékenység a Csecsemő- és kisgyermeknevelő főiskolai (BA) szak indításáért (Magyar Bölcsődék Egyesületével közösen).
 • Helyi/Munkáltatói szintű kollektív szerződések.
 • Bölcsődei Nevelés-Gondozás Országos Alapprogramja és a Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai jogszabályba emeltetése (15/1998. NM rendelet).
 • Kisgyermeknevelő munkaköri elnevezés bevezettetése 2011. január 1-jétől a korábbi gondozó/szakgondozó helyett (15/1998. Nm rendelet 1-2. sz. mellékletei).
 • Különböző mértékű közalkalmazotti bérmegállapodások, kereset-kiegészítések, pótlékok és emelései (ágazati pótlékok: szociális pótlék, bölcsődei pótlék).


Kifizetődő tagnak lenni, mert igénybe veheted szolgáltatásainkat:

 • Kedvezményes vásárlási és szórakozási lehetőségekkel spórolhatsz a családi kasszán,
 • 24 órás élet- és balesetbiztosítást kapsz a világ összes országába.
 • Kedvezményesen köthetsz élet- és betegség biztosítást a családtagjaid számára, de kedvezményesen biztosíthatod lakásodat és gépjárművedet is.
 • Ingyenes munkajogi tanácsadást, kedvezményes peres képviseletet vehetsz igénybe munkajogi és polgári jogi ügyeidben egyaránt.
 • Kedvezményes üdülési lehetőségeket vehetsz igénybe.
 • Részese lehetsz az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért által meghirdetett támogatásoknak (krízis, továbbképzés, nyelvvizsga támogatás).
 • Részesülhetsz a szakszervezet által alapított kitüntetésből.
 • Értesülhetsz a honlapunk kizárólag tagjaink számára fenntartott zárt felületén és hírleveleinkből a bölcsődei dolgozókat érintő jogszabályváltozásokról, valamint a szakszervezeti élet fontos eseményeiről, aktuális kérdéseiről.

 

Ki lehet tagja szervezetünknek?
a) rendes tag lehet:
- valamennyi bölcsődei dolgozó,
- a gyermekjólét és gyermekvédelem,
- az egészségügyi és szociális ellátás, és az oktatás területén foglalkoztatott dolgozó; 

b) jogfenntartó tagként a fentiek köréből: 
- az a dolgozó, aki gyermeke, illetve szülője gondozása, ápolása miatt fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, 
- a nyugdíjasok, 
- a munkanélkülivé vált dolgozók; 
- azon személy, aki 1.a) pontban felsorolt szerveződési területen kívül vállal munkát, 
de korábban tagja volt a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének. 

c) pártoló tagként:
Olyan magyar vagy külföldi magán-, vagy jogi személyek, akik a BDDSZ célkitűzéseivel, az Alapszabályában leírt elvekkel, vagy az egyes programok céljaival egyetértenek, és pártoló tagi díjat fizetnek.

A belépéshez mindössze a „Belépési nyilatkozatot" kell kitöltened és azt átadod a munkahelyeden lévő BDDSZ alapszervezeti titkárnak. Alapszervezet hiányában keresd az Országos Irodát!

Ha nincs a munkahelyeden BDDSZ alapszervezet egyéni belépéshez, helyi alapszervezet megalakításához, létrehozásához keresd a területileg illetékes szakszervezeti titkárt, vagy az Országos Irodát.
A területi titkár elérhetőségét itt találod meg.