• teszt

Újabb veszélyhelyzetet rendelt el a kormány, többek között marad az utazási kedvezmény, a tesztelés és a 80 %-os állami támogatási szabály is február 8-a után!

Újabb veszélyhelyzetet rendelt el a kormány, többek között marad az utazási kedvezmény, a tesztelés és a 80 %-os állami támogatási szabály is február 8-a után!

2021.01.30. szo - 18:41
Posted in:

Veszélyhelyzeti rendeletcsomag jelent meg a Magyar Közlöny 2021. évi 15. számában (2021. január 29-én)

A 2021/15. sz. Magyar Közlönyben megjelent 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelet amely a 2020. november 3-án kihirdetett veszélyhelyzetet 2021. február 8-i hatállyal megszünteti, illetve ezzel egy időben újabb veszélyhelyzetet rendel el a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel.

"A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 
Ez a rendelet 2021. február 8-án lép hatályba."

A veszélyhelyzet idejére elrendelt általános és ágazati rendelkezéseket (ez 70, korábban kiadott veszélyhelyzeti jogszabályt érint közvetlenül) az új veszélyhelyzetnek megfelelően módosítják.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott egyes kormányrendeletek újbóli hatálybalépése, illetve alkalmazhatósága felsorolásból, néhány fontosabb, a bölcsődei ellátást érintő szabály meghosszabítását  - az eredeti rendelkezések megismétlésével - kiemeljük: 

- RENDSZERES TESZTELÉS:
A 14. pontban található az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet.

- BÖLCSŐDEI FINANSZÍROZÁS:
A 34. pontban található a bölcsődei ellátás állami támogatásának a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezéseiről szóló 568/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet
A  bölcsődei nevelési év kezdetétől a támogatás szempontjából figyelembe vehető beíratott gyermekek számán a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltatói Nyilvántartásba bejegyzett férőhelyszám 80%-át kell érteni a veszélyhelyzet kihirdetéséről a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig."
A rendelet az állami támogatást igénybe vevő klasszikus, mini, munkahelyi és családi bölcsődére is vonatkozik,  fenntartótól függetlenül.

- INGYENES UTAZÁS:
A 36. pontban található a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről szóló 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet.

1. § (1) Ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül veheti igénybe az országos, regionális és elővárosi (a továbbiakban:
helyközi) és a helyi személyszállítási közszolgáltatást (a továbbiakban: utazási kedvezmény)
a) a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál dolgozó,
b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vagy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi

CXXV. törvény szerinti jogviszonyban álló,
c) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti jogviszonyban álló,
d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti jogviszonyban álló, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel összefüggő, illetve

a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat ellátó
személy.

(2) Az (1) bekezdés szerinti utazási kedvezményre jogosult személy a jogosultságát a foglalkoztató által az 1. melléklet szerint kiállított igazolással és a személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal igazolja.
(3) Az utazási kedvezmény a vasúti személyszállításban a 2. kocsiosztályra érvényes. Az utazási kedvezmény a helyjegyre, valamint a pótjegyre is vonatkozik.

A teljes közlöny elérhető a mellékletből is.