• Kjt és Mt módosítás II.

Összefoglaló a Kjt. és az Mt. 2023. január 1-jén hatályba lépett lényegesebb módosításairól II. rész

Összefoglaló a Kjt. és az Mt. 2023. január 1-jén hatályba lépett lényegesebb módosításairól II. rész

2023.01.27. p - 11:17
Posted in:

Az év eleje változásokat hozott a Munka törvénykönyvébe (Mt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénybe (Kjt.) is.

Dr. Dudás Katalin, a BDDSZ munkajogásza összefoglalta a lényegesebb módosításokat.

Az összefoglaló II. részében az alábbi témák szerepelnek:

 • A munkáltatót terhelő tájékoztatási kötelezettségeivel összefüggő változások
  • Változások lényege összefoglalva
  • A módosuló szabályok hatályba lépésének hatása a fennálló munkaviszonyokra
  • A 2023. január 1-jét követően belépőknek az új tartalmú tájékoztatót kell kiadni
  • Mit kell tenni a munkáltatói jogutódlás esetén
 • A munkavállaló ajánlata a munkaszerződés módosítására, illetve kérelme a foglalkoztatási feltételek megváltoztatására 
  • Az Mt. módosítása ebben a körben jelentősebb mértékben módosult 2023. január 1-jétől, amely az Mt. 61.§-át érintette.
 • A munkaviszony megszüntetésével összefüggő változások
  • Felmondási tilalom
  • Munkaviszony felfüggesztésekori igazolás kiadási kötelezettség
  • A rokkantsági ellátásban részesülők védelme
  • Munkaviszony helyreállítása
 • Határozott időre szóló kinevezés és próbaidő

Az összefoglaló elérhető a mellékletben.