• nyugdíjpolitika

A közszférában is lehet dolgozni szeptembertől egy évig nyugdíj mellett!

A közszférában is lehet dolgozni szeptembertől egy évig nyugdíj mellett!

2022.08.01. h - 10:52
Posted in:

A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum (SZÁÉF) 2016. november 30-i ülésén került először megvitatásra az a BDDSZ javaslat, hogy az ágazati jogalkotás az egészségügyhöz hasonlóan eltérő szabályokat biztosítson az 1700/2012 (XII. 29) számú Korm. határozattól. (E kormány határozat rögzítette ugyanis a nyugdíj melletti foglalkoztatás tilalmát, és az állami fenntartású intézményekből nyugdíjbamenők állásának zárolását. Mindennek hátterében a spórolás és a kettős ellátás tilalmáról szóló kormányzati politikai elgondolás állt.).
Szűcs Viktória, a BDDSZ elnöke azzal érvelt, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság alá tartozó intézmények esetében ellátási problémákat okoz, hogy a nyugdíjba menők állásait zárolni kell, azokra nem lehet új munkaerőt felvenni. Figyelmezetett, hogy napi működés miatt szükséges az eltérő szabályozás, hasonlóan az egészségügyhöz. Kérte már akkor, 2016-ban (lásd jegyzőkönyv), hogy a korlátozás kerüljön feloldásra. Sem akkor, sem azóta, annak ellenére, hogy minden évben napirenden lett tartva a téma, nem sikerült változtatást elérni egészen mostanáig.

Azonban úgy tűnik, idén nyáron - valószínűleg egyéb nyomást gyakorló tényezők, illetve a létszámhiány miatti feladatellátási zavarok okán, és hatására (is) - a Kormány mégis élt az eltérő szabályozás lehetőségével, több ágazat tekintetében is:

"A Kormány 1374/2022. (VII. 29.) Korm. határozata a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alkalmazásának eltérő szabályairól

1. A Kormány egyetért azzal, hogy a  közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatban foglaltaktól eltérően a  Kormány véleményének kikérése nélkül foglalkoztatható 2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig az a személy, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, ha a foglalkoztatásra

a) szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál vagy

b) köznevelési vagy szakképző intézményben kerül sor.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba."

A határozat jelenleg egy éves időtartamra, 2023. augusztus 31-ig oldja fel az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltők és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzettek foglalkoztatási korlátozását.