• jogszerű újév

Bölcsődei ellátásban foglalkoztatottakat érintő keresetemelő intézkedések, fontosabb bölcsődékre vonatkozó jogszabályok és jogszabályváltozások 2023. január

Bölcsődei ellátásban foglalkoztatottakat érintő keresetemelő intézkedések, fontosabb bölcsődékre vonatkozó jogszabályok és jogszabályváltozások 2023. január

2023.01.03. k - 10:11
Posted in:

A Bölcsődei területen (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde) foglalkoztatott kb. 11.500 dolgozó esetében (sajnos) továbbra is 7 féle bértáblát kirajzoló szabályokat kell alkalmazni. Ezen szabályok értelmezése és változásaik követése sokszor folyamatos kihívás elé állítja a dolgozókat, a munkáltatókat és a fenntartókat is. (Többek között ezért is tartjuk fontosnak az egységes bértábla kidolgozását, területen való alkalmazását.)

Jelen összeállításban - immár hagyományosan -, összefoglaljuk azokat a szabályokat, amelyek 2023. január 1-jétől befolyásolják a bölcsődei dolgozók illetményét (fenntartótól függetlenül), hozzátéve a kapcsolódó központi költségvetési támogatásokat (ahol ez külön jogcímen van), annak érdekében, hogy a segítsük a bölcsődei területen a jogszabályok egységes végrehajtását és a társadalmi közfelelőségvállalást.

A szöveges összefoglaló letölthető a mellékletekből, illetve a további kiegészítő anyagokat (bértáblákat) ld. a kép alatt!

Témák:

1.) A minimálbér és a garantált bérminimum 2023. évi összege
2.) Közalkalmazotti illetménytábla 2023.
3.)  Bölcsődei dolgozók keresetét meghatározó szabályok összefoglalása 2023.
3.1.) További szakképesítés elismerése
4.) Bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettségű kisgyermeknevelő,  szaktanácsadó, bölcsődei dajka munkakört betöltők illetménye 2023.
5.) Bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű (diplomás) pedagógus életpálya hatálya alá tartozó szakdolgozói munkakört betöltők illetménye, a szakmai ágazati pótlék 32%-ra való emelésével 2023.
6.) Bölcsődében, mini bölcsődében nem szakmai munkakörökben, illetve családi- és munkahelyi bölcsődében valamennyi foglalkoztatott illetménye (bére) 2023.
7.) Eszmei közalkalmazotti idő számítása 
8.) Ágazati pótlékok jubileumi jutalomba való beszámítása
9.) Gyógypedagógiai pótlék jogosultság 2023 
10.) Bérkompenzáció 2023 
11.) Civil és egyházi fenntartású bölcsődék vezetői / dolgozói figyelmébe
12.) Bölcsőde finanszírozási támogatások (Kv.tv.) 
12.1.) Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (Kv.tv.)   
12.2.) Családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde támogatása (Kv.tv.) 
13.) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetése 
14.) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (Kv.tv.)
15.) A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetésének kiegészítő támogatása (nem állami szociális fenntartók, Kv.tv.)  
16.) Térítési díj  
17.) Összefoglaló táblázat az alapilletményen túli bölcsődei bérezési szabályokról 
- külön melléklet 2023 

Az összeállítás lezárva 2023. január 4-én, 
Készítette: Szűcs Viktória, BDDSZ elnök

Jogszerű évkezdés