• Kjt.

BDDSZ siker a Kjt. 61.§ (3) bek. visszaépítésében, azaz E fizetési osztály marad az 54, 55-ös számmal kezdődő OKJ szakképesítések besorolása

BDDSZ siker a Kjt. 61.§ (3) bek. visszaépítésében, azaz E fizetési osztály marad az 54, 55-ös számmal kezdődő OKJ szakképesítések besorolása

2020.12.22. k - 10:55
Posted in:

Kihirdetésre került december 21-én a Magyar Közlöny 282. számában egy felsőoktatási salátatörvényben az egy évvel ezelőtt hatályon kívül helyezett Kjt. 61.§ (3) bekezdésében rögzített besorolási szabályok visszaépítése, amely szabály visszahozásáért szervezetünk több mint 10 hónapon keresztül kitartóan és végül eredményesen képviselte az érintett közalkalmazotti körben dolgozók érdekeit, először a szociális ágazati érdekegyeztetés (SZÁÉF), majd az országos közalkalmazotti érdekegyeztetés (KOMT) szintjén.

Így lett BDDSZ siker a Kjt. 61.§ (3) bekezdésének visszaépítése, azaz E fizetési osztály marad továbbra is az 54-es, 55-ös számmal kezdődő OKJ szakképesítések besorolása.

Az alábbiakban olvasható salátatörvényben kihirdetett Kjt. módosítás, a Kjt. 61. § (2)–(3a) bekezdését a 2019. december 31-ig hatályos szövegnek megfelelően állította vissza, mégpedig 2020. január 1-jére visszaható hatállyal. Bár a megfogalmazás nem szerencsés, mert azt a látszatot kelti, mintha 2020. január 1-je előtt más lett volna a jogi helyzet, és az itt előírt besorolási szabályokat csak 2020. január 1-től kellene alkalmazni, pedig az érintett közalkalmazottak besorolásánál az emelt szintű és a középszintű szakképesítés minősítése 2009. január 1-je óta, a bemeneti kompetenciákra épülő szakképesítésé pedig 2013. augusztus 1-je óta változatlan.

Továbbá a Kjt. 61.§ új (3b)-(3c) bekezdésekkel egészült ki, amelyek már az új szakképzési törvény szerint az MKKR 4. szintű (középfok) és 5. szintű (felsőfokú) programkövetelményhez megszerezhető képesítő bizonyítványok besorolásáról (is) rendelkeznek.

A törvénymódosítás 2021. január 1-jétől hatályos, de annak (3) és (3a) bekezdéseit 2020. január 1-ig visszamenőleg kell alkalmazni!

A visszamenőleges alkalmazásból eredő jogalkalmazási feladatokra nyomatékosan felhívjuk az érintett munkáltatók figyelmét: az átsorolásokból, elmaradt illetmények, biztosításából eredő teendők, így pl.: a szociális ágazati összevont pótlék vagy a bölcsődei pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, stb. ’D’ és az ’E’ fizetési osztály közötti teljes éves különbözetére és a két említett fizetési osztály esetében járó +1 nap alapszabadság különbözetére lesz a közalkalmazott a jogszabály erejénél fogva automatikusan jogosult.

„2020. évi CXLVIII. törvény a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §      A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 61. §-a a következő (2)–(3c) bekezdéssel egészül ki:

(2) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés szerinti iskolai végzettséget és szakképesítést, illetve szakképzettséget a nemzeti köznevelésről szóló törvényben, a szakképzésről szóló törvényben és a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben használt fogalmakkal azonosan kell értelmezni. A részszakképesítést és a szakképesítés-elágazást szakképesítésnek, a szakképesítés-ráépülést szakképesítésre épülő szakképesítésnek kell tekinteni.

(3) 2020. január 1-jét követően az (1) bekezdés és a 66. § (2) bekezdése alkalmazásakor az emelt szintű szakképesítést e törvény szerint felsőfokú szakképesítésnek, a középszintű szakképesítést e törvény szerint középfokú szakképesítésnek kell tekinteni.

(3a) 2020. január 1-jét követően olyan szakképesítés esetében, amelynek szakmai és vizsgakövetelménye a szakképzésben való részvétel feltételeként az alapfokú iskolai végzettség helyett a bemeneti kompetenciák meglétét is elfogadta, a szakképesítéssel rendelkező személyt a besorolás szempontjából úgy kell tekinteni, mint aki alapfokú iskolai végzettséggel is rendelkezik.

(3b) A szakképzésről szóló törvény szerinti szakmajegyzékben szereplő és a Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) szerinti 5. szintű technikumi szakma megszerzését igazoló oklevéllel tanúsított képesítést felsőfokú szakképesítésnek, az MKKR szerinti 4. szintű szakma megszerzését igazoló szakmai bizonyítvánnyal tanúsított képesítést középfokú szakképesítésnek kell tekinteni az (1) bekezdés és a 66. § (2) bekezdése alkalmazásakor.

(3c) A szakképzésről szóló törvény szerinti programkövetelményekről vezetett nyilvántartásban szereplő és az MKKR szerinti 5. szintű programkövetelmény szerint folyó szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető, képesítő bizonyítvánnyal tanúsított szakképesítést felsőfokú szakképesítésnek, az MKKR szerinti 4. szintű programkövetelmény szerint folyó szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető, képesítő bizonyítvánnyal tanúsított szakképesítést középfokú szakképesítésnek kell tekinteni az (1) bekezdés és a 66. § (2) bekezdése alkalmazásakor.”


Kapcsolódó anyagok:

1.) Magyar Közlöny 2020. évi 282. szám

2.) Előzmények:
            SZÁÉF ülés jegyzőkönyve,
            SZÁÉF előterjesztés
            (KOMT ülés jegyzőkönyve,
            KOMT előterjesztés - utóbbiak a kormány rendelkezésünkre bocsájtását követően utólag kerülnek majd  feltöltésre)