Nemzetközi

Beszámoló az EPSU Egészségügyi és Szociális Bizottságának üléséről 2022. október 5-6.

2022. október 4-én került sor az EPSU 57. Egészségügyi és Szociális Szolgáltatások Állandó Bizottsági ülésére (EPSU HSS) Brüsszelben, majd október 5-én a résztvevők folytatták a munkát a Szociális Szolgáltatásokkal foglalkozó Munkacsoport (EPSU SSWG) napirendjeinek megtárgyalásával.
A magyar EPSU tagszervezeteket Lőrincz Noémi (BDDSZ) bizottsági póttag képviselte.

Kisgyermekkori (0-6 év) inklúzió és a gyermekeket ellátó személyzet szakmai támogatása

Az Európai Bizottság Koragyermekkori neveléssel és gondozással foglalkozó munkacsoport tagjaként - a brüsszeli székhelyű EPSU (Európai Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség) képviselőjeként - örömmel számolok be arról, hogy az Európai Bizottság publikálta a Koragyermekkori Gondozás, Nevelés Munkacsoport által készített valamennyi dokumentumot – így az inklúzió és a személyzet szakmai támogatása (folyamatos képzése) témákban készített részletes riportokat, angol nyelven, amelyek elérhetőek az alábbi linkeken: