• nnk.gov.hu

Fontos jogszabályok a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

Fontos jogszabályok a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

2020.11.11. sze - 07:00
Posted in:

2020. november 10-én 22:30 perckor megjelent a Magyar Közlöny 2020. évi 242. száma, amely teljes terjedelmében a november 3-án kihirdetett veszélyhelyzettel, illetve a veszlélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szól. A rendelet november 11-én (00:00-kor, azaz a megjelenéstől számított 1,5  óra múlva lép) lép hatályba.

Figyelem, a bölcsődére vonatkozó szabályok a nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések között találhatóak!

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete szerint:
"A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg."
" Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat – külön kormányrendeletben foglaltak szerint – hetente tesztelni kell. (Az erről szóló kormányrendelet még nem ismert!)

A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a polgármester feladata. "

Külön, bölcsődére vonatkozó szabályok a 10. pont (17.§) alatt:

A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések

17.§ (1) A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig nyitva tartanak.
.....
(3) A nevelési, oktatási intézménybe
a) a 18. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személy, illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket,
b) történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.
.....
(4) Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi a nevelési, oktatási intézménybe való belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét.
.....
(6) A nevelési, oktatási intézmény vezetője köteles gondoskodni a (3) bekezdés szerinti előírás végrehajtásáról.
(7) A nevelési, oktatási intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.

18. § (1) A nevelési, oktatási intézmény területére
a) az ott foglalkoztatott személyen,
b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
d) a gyermeken, illetve a tanulón és
e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.
(2) Ha a gyermeket, illetve a tanulót a nevelési, oktatási intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

19. § A szakmai szabályoknak megfelelő a SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas vizsgálat részletszabályairól külön kormányrendelet rendelkezik. (Ez még nem ismert!)
a) az egészségügyi intézménynek, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 4. § b) pontja szerinti egészségügyben dolgozója,
b) a nevelési, oktatási intézmény, nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozója,
c) a szociális intézmény dolgozója és
d) a bölcsőde dolgozója esetében.

A fentieket - és még sok minden mást - tartalmazó 2020. évi 242. sz. Magyar Közlöny elérhető itt:

https://magyarkozlony.hu/.../e35363d964683da1.../megtekintes