• kép: https://www.firstdiscoverers.co.uk

Diétás étkezés biztosításának bölcsődére, mini bölcsődére vonatkozó szabályai

Diétás étkezés biztosításának bölcsődére, mini bölcsődére vonatkozó szabályai

2021.09.03. p - 15:53
Posted in:A Magyar Közlöny 2021. évi 161. számában lett kihirdetve 2021. szeptember 1-jén a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 38/2021. (IX. 1.) EMMI rendelet, amely a bölcsődékre vonatkozóan több étkeztetésre vonatkozó szabályt kiegészít, illetve pontosít, az alábbiak szerint:

- A  Közétkeztető minden, általa biztosított étkezéshez étlapot készít, és azt az  Intézmény az  étkezők –  bölcsődékben, mini bölcsődékben, valamint nevelési-oktatási intézményekben a  szülők – által is jól látható helyen kifüggeszti, és elektronikus formában is elérhetővé teszi, ha az ehhez szükséges feltételek az Intézménynél rendelkezésre állnak.

- Diétás étkeztetés esetén a diétás étrendet tartalmazó étlap kifüggesztésétől el lehet tekinteni, ha annak elektronikus formában történő közzététele biztosított. A diétás étrendet tartalmazó étlapon a közzétételt követően végrehajtott módosításokat minden esetben a  közzététellel megegyező formában elérhetővé kell tenni azzal, hogy nevelési-oktatási intézmény házirendje a  szülő, törvényes képviselő tájékoztatására további közvetlen értesítési formát is meghatározhat.

.. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást, gyermekvédelmi szakellátást, illetve szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben, valamint a  nevelés ioktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az  állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani figyelemmel az  étkezések szakorvos által meghatározottak szerinti időzítésére és az  étel dietetikus által meghatározott megfelelő adagolására, különös tekintettel a  szénhidrátanyagcsere-rendellenességgel élő személyekre.  

A diétás étkezést az az alábbiak betartásával kell biztosítani (Rendelet: 15. § a (2)–(5) bek., valamint a 16. § (5) és (6) bek.)

- A diétás étrendet az Intézmény úgy is biztosíthatja, hogy ha az Intézmény főzőkonyháján vagy az Intézményt ellátó Közétkeztetőnél nem biztosítottak a diétás ételek előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki feltételek, az Intézmény azt más - ilyen feltételekkel rendelkező - Közétkeztetőtől rendeli meg.
-A diétás étrend összeállítása során csak olyan élelmiszer használható fel, amely az adott diétás célra alkalmas.
- A diétás étrendet alkotó ételeket a megadott diétára való alkalmasságot befolyásoló anyag kizárásával kell elkészíteni, tárolni, szállítani, átadni a végső fogyasztónak, kizárva az ételek ilyen anyaggal való szennyeződésének lehetőségét.
-  A gluténérzékenyek részére szánt diétás ételek készítéséhez búza, rozs, árpa, zab vagy ezek keresztezett változatait tartalmazó élelmiszerek közül csak a gluténérzékenyeknek szánt élelmiszerek összetételéről és címkézéséről szóló uniós rendelet szerinti „gluténmentes” jelöléssel ellátott élelmiszerek használhatók fel.


- Diétás étrendet és diétás étlapot kizárólag dietetikus szakképesítéssel rendelkező szakember tervezhet.
- A Közétkeztető gondoskodik arról, hogy a diétás étel készítését,
- diétás szakács szakmai képesítéssel rendelkező személy végezze, vagy
- dietetikus szakképesítéssel rendelkező szakember felügyelje.


A rendeletmódosítás szeptember 9-én lép hatályba.

Az egységes szerkezetű közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet itt olvasható.