• Kép: www.goodwillconsulting.hu

Bértámogatás a 2023 évi bérminimumokhoz!

Bértámogatás a 2023 évi bérminimumokhoz!

2023.03.11. szo - 20:59
Posted in:

Két, már régóta várt és fontos költségvetési támogatásokról szóló rendelet jelent meg a Magyar Közlöny 2023. évi 35. számában (2023. március 10-én.)

1.)  A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet

2.) Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 74/2023. (III. 10.) Korm. rendelet.

Az alábbiakban kiemeljük az egyes bölcsődékre vonatkozó kiegészítő támogatás(ok) összegeit.


1.) A  települési önkormányzatok számára a 68/2023. (III. 10.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti támogatás jár

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a minimálbér és a garantált bérminimum 2023. január 1-jétől történő emeléséhez.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)  2. sz. melléklete szerinti egyes (bölcsődei) jogcímeihez kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímei és fajlagos összegei

Bölcsődei bértámogatás:

 • Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 570 200 forint/számított létszám
 • Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 823 200 forint/számított létszám
   
 • Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás 260 700 forint/számított létszám
 • Családi bölcsőde – önálló feladatellátás 177 200 forint/fő
 • Családi bölcsőde – társulás által történő feladatellátás 230 400 forint/fő

A kiegészítő támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.
 

 2.) Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények, a   74/2023. (III. 10.) Korm. rendeletben foglalt támogatásra jogosultak

2023. január–december hónapokra a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja, továbbá a pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2023. évi kiegészítő támogatása céljából

A 2023. évi bérkompenzáció fajlagos összegei

Bölcsődei bértámogatás

 • Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 570 200 forint/számított létszám
 • Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 823 200 forint/számított létszám
 • Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás 260 700 forint/számított létszám
 • Biztos Kezdet Gyerekház fenntartóját megillető költségvetési támogatás 1 062 000 forint/Gyerekház
 • Családi bölcsőde – önálló feladatellátás, valamint a Kvtv. 43. § (6) bekezdésében foglalt munkahelyi bölcsőde 177 200 forint/fő

  A részletszabályokért kattints a közlönyre!


  Kép: www.goodwillconsulting.hu