Köszöntő - Bölcsődék Napja 2020. április 21.

Köszöntő - Bölcsődék Napja 2020. április 21.

2020.04.20. h - 17:06
Posted in:

 

Tisztelt Bölcsődei Dolgozók!
 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a magyarországi bölcsődei hálózat valamennyi dolgozóját 2020. április 21-én, a Bölcsődék Napján, az első magyarországi bölcsőde megnyitásának 168. évfordulóján!

Ebben az évben a veszélyhelyzet és a járványügyi szabályok betartása miatt, a közösségi ünneplés helyett, rendhagyó módon emlékezhetünk 1852. április 21. napjára, az első pesti bölcsőde megnyitására és a bölcsődei szakma kiemelkedő személyiségeire.

Jelenleg az országban a bölcsődei dolgozók változatos módon végzik munkájukat: sok településen azon szülők számára, akik munkája a járványügyi helyzetben nélkülözhetetlen, bölcsődei ügyelet keretei között nyújtanak ellátást a legkisebbek számára, de van olyan bölcsőde is, amely szükség esetén 24 órás nyitvatartással segíti a közeli kórház dolgozóit. Sokan saját otthonukból, „home office-ból” látják el feladataikat és minden nap újabb és újabb tevékenységi ötlettel inspirálják a gyerekeket, ezzel is támogatva a szülőket gyermeknevelési feladataikban. Számos helyen az átfogó fertőtlenítések után, maszkot varrnak, vagy az átirányítás eredményeként kulcsfontosságú segítséget nyújtanak településükön azoknak az időseknek, betegeknek, akik ebben a helyzetben támogatásra szorulnak.

Szervezetünk és a magam nevében ezúton köszönöm meg valamennyiüknek a bölcsődés korosztály nevelésében, gondozásában végzett áldozatos munkájukat. Megköszönöm továbbá azt a helytállást is, amit a veszélyhelyzet alatt az idősgondozásban, vagy más szociális segítségnyújtásban végeznek egy számukra ismeretlen munkahelyen, új típusú feladatmegoldások és egy más típusú szakmai munka keretében.

Kérem, hogy a veszélyhelyzet ellenére április 21-én álljunk meg és emlékezzünk; tisztelegjünk hivatásunk és szakmánk kiemelkedő személyiségei előtt.

Emlékezzünk 1852. április 21-ére, a Pesti Első Bölcsődei Egylet által létrehozott Kalap u. 1. szám alatti bérház (ma V. ker. Irányi u. 2-4.) bölcsődéjére, amelynek földszintjén, 5 szobában 38 gyermekről gondoskodtak. A bölcsőde Majer István püspök és nagyprépost, valamint Forrayné Brunszvik Júlia - Brunszvik Teréz, az első magyar óvoda alapítója unokahúgának – támogatásával jött létre. Emlékezzünk Rozmanith Antalra, dr. Fromm Pálra, akik elhivatottságból, felebaráti szeretetből létrehozták a kisgyermekellátás intézményeit. Továbbá azokra a szakemberekre, akik az elmúlt 168 évben különleges szakmai elhivatottsággal képviselték a bölcsődék ügyét: Akócsi Ágnesre, Dr. Polónyi Erzsébetre, Kabainé dr. Huszka Antóniára, Keresztúri Máriára, Forrai Katalinra, Stróbl Máriára, akik a nemzetközileg is elismert szakmai munka alapjainak megteremtésében elévülhetetlen érdemeket szereztek.

Az idei évben a járványhelyzet alatt - alig egy hónapja - , fájdalmas búcsút kellett vennünk Dr. Koncz Józseftől, aki a szolnoki Bölcsődei Igazgatóság nyugalmazott igazgatója, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének és a Magyar Bölcsődék Egyesületének alapítója, majd tiszteletbeli elnöke volt. Főorvos úr közel 50 évig szolgálta a magyarországi bölcsődék ügyét, harcolt a bölcsődebezárások ellen, küzdött az intézmények állami finanszírozásáért, a dolgozók társadalmi és anyagi elismeréséért. Szavai, hite, kitartó munkássága, szellemisége, a bölcsődék iránti elkötelezettsége talán korunk legnagyobb szakmai tekintélyévé tette Őt a bölcsődei területen. Kérem, hogy az idén Főorvos úrra és a hátrahagyott gazdag, küzdelmes életútjára is emlékezzenek!

Szervezetünk és a Bölcsődei Múzeum Alapítvány - Vokony Éva fáradhatatlan közreműködésének köszönhetően - személyes videóüzenettel emlékezik főorvos úrra. Ily módon azon ifjabb kollégáink is megismerhetik Dr. Koncz József szellemiségét és szavainak aktualitását, akik őt személyesen nem ismerték, illetve nem találkozhattak vele.

Kérem, hogy fontolják meg, és kövessék Dr. Koncz József szavait!

Végezetül kívánok Önöknek a jövőre nézve, mihamarabbi újra kinyitó intézményeket, sok boldog gyermekkacajt, elégedett szülőket, szakmai és előmeneteli sikereket, nélkülözésmentes hétköznapokat, és családi életükhöz sok boldogságot!

Vigyázzanak magukra!

                                                           Nagyrabecsüléssel:

                                                                                             Szűcs Viktória, BDDSZ elnök

Budapest, 2020. április 20.