• Bölcsődék Napja

Rendhagyó Bölcsődék Napja - 2020. április 21.

Rendhagyó Bölcsődék Napja - 2020. április 21.

2020.04.17. p - 14:52
Posted in:

Kedves Kollégák!

10 éve, hogy megjelent a  Bölcsődék Napja megünnepléséről szóló 7/2010. (II.19.) SZMM utasítás.* A Bölcsődék Napja 2017. január 1-jétől, nevelés-gondozás nélküli munkanap (ld. 15/1998. NM rendelet 43. §), amelynek megünneplésére idén rendhagyó módon kerülhet sor, a járványügyi szabályok betartása mellett.

Jelenleg az országban a bölcsődei dolgozók változatos módon végzik munkájukat – otthonról távmunkában, vagy bölcsődei ügyelet keretei között látják el a legkisebbeket, sok helyen maszkot varrnak, vagy átirányítás eredményeként azoknak az időseknek, betegeknek nyújtanak segítséget, akik ebben a helyzetben támogatásra szorulnak.

Ezért ebben az évben mi is rendhagyó módon készülünk az ünnepre. Ünnepi hangulat helyett, most, a járványhelyzetből adódó feladatok ellátásáé, a fájdalmas emlékezésé és a tiszteletadásé a főszerep.

A BDDSZ és a MBE alapítójának, tiszteletbeli elnökének, dr. Koncz József főorvos úrnak március 22-i elvesztése mélyen megrázta a bölcsődei szakmát. Szavai, hite, kitartó munkássága, szellemisége, a bölcsődék iránti elkötelezettsége talán korunk legnagyobb szakmai tekintélyévé tette Őt a bölcsődei területen.
Idén, április 21-én rá és a hátrahagyott gazdag életútjára is emlékezünk.

Az emlékezés és a tiszteletadás kifejezéseként a BDDSZ Ügyvivő Testülete és a Bölcsődei Múzeum Alapítvány, a BDDSZ alapszervezeti titkárok egyetértésében alábbiakat javasolja a bölcsődei dolgozók és az intézményvezetők számára:

1.) Kérjük az intézményeket és a szervezőket, hogy a helyi Bölcsődék Napja megemlékezés során (bárhogyan is lesz a járvány miatt  megrendezve, pl. webes felületen) mutassák be Dr. Koncz József munkásságát a a bölcsődei dolgozók fiatalabb nemzedékének. Ehhez segítség itt található.

2.) Kérjük, hogy a megemlékezések forgatókönyvébe építsék be és terjesszék, a Vokony Éva közreműködésével a Bölcsődei  Múzeum Alapítvány és a BDDSZ  gondozásában elkészült 4 perces videospotot.
 A 2017. januárjában felvett videóban 
főorvos úr személyes üzenetben szól a bölcsődei terület dolgozóihoz.
  A videó, április 20-án 0:00 órától lesz elérhető a BDDSZ youtube csatornájáról itt.  

3.) 2020. április 21. napjára (Bölcsődék Napja) dr. Koncz József iránt érzett tiszteletünk és nagyrabecsülésünk jeléül felkérjük az ország valamennyi bölcsődei intézményét, és szolgáltatását, hogy tegyék ki a fekete zászlót (24 órára).
(Javasoljuk, hogy a fekete zászló használatának okáról előzetesen nyújtsanak írásos tájékoztatást a bölcsőde környezete számára - lakótelep, stb. - , hogy az ne keltsen riadalmat a jelenlegi járványügyi helyzet alatt.) 

A fekete zászlóval látható módon kifejezhetővé válhat országszerte a szakma elismerése és nagyrabecsülése Dr. Koncz József  iránt (aki a szolnoki Bölcsődei Igazgatóság nyugalmazott igazgatója, a bölcsődei dolgozók érdekképviseleti szervezeteinek megalapítója volt), a bölcsődei hálózat fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységére való megemlékezésük, és főhajtásunk mellett.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti három pont a Bölcsődei Múzem Alapítvány és a BDDSZ ajánlása, nem pedig előírás. Természtesen minden intézmény maga dönt arról, hogy ki kívánja e fejezni tiszteletét dr. Koncz József, a bölcsődéket 50 éven át támogató, segítő, fejlesztő életműve és Főorvos Úr személye iránt.

Tájékoztatjuk továbbá olvasóinkat, hogy főorvos úr tiszteletére a BDDSZ, a Bölcsőde Múzeum Alapítvány és a MBE együttműködésében, a veszélyhelyzet elmúltával 2020. őszén, közös szervezésben, emlékkonferenciát rendezünk, melynek részleteiről majd később adunk tájékoztatást.

 

 


* A Szociális és Munkaügyi minisztérium (SZMM) Bölcsődék Napja megünnepléséről a következő utasítást adta ki:
"1. § Figyelemmel arra, hogy a kisgyermekek számára napközbeni ellátást nyújtó bölcsőde intézményének meghatározó szerepe van az anyák munkavállalásában és a gyermekek szakszerű, egészséges fejlődést segítő gondozásában - a Pesti Első Bölcsődei Egylet által létrehozott első magyar bölcsőde 1852. április 21-én Budapesten történő megnyitásának tiszteletére - április 21-ét a Bölcsődék Napjává nyilvánítom.
2. § Elrendelem, hogy a szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerések a bölcsődei dolgozók részére minden év április 21-én kerüljenek átadásra. Felkérem továbbá a bölcsődéket fenntartó szervezeteket, a bölcsődék szakmai szervezeteit, hogy minden év április 21-én méltó keretek között emlékezzenek meg az 1. §-ban írt jeles eseményről és a bölcsődékről.
3. § Ez az utasítás 2010. március 15-én lép hatályba.
Dr. Herczog László miniszter"