• bicske

BDDSZ is csatlakozott a köztársasági elnök kegyelmi határozatával kapcsolatban kiadott SZMME közleményhez

BDDSZ is csatlakozott a köztársasági elnök kegyelmi határozatával kapcsolatban kiadott SZMME közleményhez

2024.02.10. szo - 10:44
Posted in:

A BDDSZ, az Ügyvivő Testület február 8-i egyhangú döntésével csatlakozott az SZMME közleményéhez, a köztársasági elnök KEH/2787-6/2023. számú kegyelmi határozatával kapcsolatban. A közlemény teljes szövege alább olvasható:

Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének közleménye KEH/2787-6/2023. számú köztársasági elnöki kegyelmi határozattal kapcsolatban.

A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete és a szociális szakma nagy megdöbbenéssel és mélységes felháborodással értesült arról, hogy köztársasági elnöki kegyelemben részesült a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettese, ezzel mentesült a börtönbüntetés letöltése és egyéb joghátrányok alól.  

A családbarát államot képviselő köztársasági elnök kegyelmet adott annak a jogerősen elítélt személynek, aki mindvégig tudott arról, hogy az intézmény igazgatója a gondjaikra bízott gyerekeket több éven keresztül szexuálisan bántalmazta, kényszerítette vágyai kielégítésére.  Eközben nemhogy nem tett eleget a jogszabályban foglalt kötelezettségének és nem jelentette a bűncselekményt, de megírt egy hamis vallomást az egyik érintett gyermek nevében, a hamis vallomást pedig a saját irodájában, a pedofil igazgató jelenlétében, zsarolással kényszerítve akarta aláíratni az érintett gyerekkel! Az adott személy nem csak mulasztással, hanem tevőlegesen, foglalkozás körében segítette a gyermekek szexuális bántalmazását!

A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete kiáll amellett, hogy minden, gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények elkövetőit és az őket ebben bűnsegédként tevőlegesen vagy mulasztással segítő személyt felelősségre kell vonniKülönös szigort kell alkalmazni akkor, amikor gyermekvédelmi szakemberek a bűncselekmény elkövetői, akiknek éppen a gondjaikra bízott gyerekek védelme és gondozása volna a feladatuk abúzusok elkövetése helyett, visszaélve a gyerekek jóhiszeműségével és védtelenségével.

A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete éppen ezért különösen felháborítónak tartja, hogy a bűnpártoló elítélt kegyelmével a foglalkozástól való eltiltás is hatályát veszíti, így a minden jogi fórum által is bűnösnek ítélt személy akár továbbra is dolgozhat a gyermekvédelemben. Ez teljességgel elfogadhatatlan és összeegyeztethetetlen a szociális és gyermekvédelmi szakma minden írott és íratlan alapelvével, értékével és szabályával!

Társadalmi szempontból fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a köztársasági elnöki kegyelem kiadása nem egy személy vagy egy politikai csoport, hanem egy társadalom nevében történik, ezért hatalmas jelentősége van az össztársadalmi morál szempontjából! Jelen kegyelemmel a pedofil bűncselekményeket és az azokhoz nyújtott segítséget relativizálta a köztársasági elnök, nem csak szakmai, hanem társadalmi értékekkel is szembe fordulva!Álláspontunk szerint meg kell változtatni azt a hibás gyakorlatot, hogy minden különösebb indoklás nélkül lehessen elnöki kegyelmet gyakorolni!

Novák Katalin tette illeszkedik a magyar állam évek óta jellemző működéséhez, melyben a gyermekvédelem hangsúlyozása és a pedofília elleni szigorú fellépés hangzatos emlegetésével szemben a megvalósuló intézkedések ezt a szemléletet egyáltalán nem tükrözik, hanem azzal pont ellentétesek. Évek óta a gyermekvédelem nevében, a pedofilia elleni fellépésre fogva zajlik az LMBTIA+ személyek és családok elleni kampány, a magyar állam a „genderpropagandára” hivatkozva vétóz meg gyermekvédelmi egyezményeket. A gyermekvédelemben egymást érik a botrányos események, ami ellen nem történik érdemi fellépés.

Ismételten fel kell hívni a figyelmet, hogy a kiszolgáltatott, bántalmazott emberekkel dolgozó szociális munkások és más szakemberek esetében rendkívül fontos lenne a magas szintű, szakmai, jogi és etikai elvek szerinti munkát lehetővé tevő, politikai befolyástól és összefonódásoktól mentes munkahelyi környezet! Ehhez elengedhetetlen, hogy vezetői és dolgozói szinten is magas szintű szakmai tudás, személyi alkalmasság és erkölcsi fedhetetlenség legyen jelenez viszont nem megvalósítható a mélyen alulfinanszírozott, alacsony társadalmi és anyagi megbecsültségű területen.

Ezúton kérünk mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten adjon hangot felháborodásának, tiltakozzon a döntés ellen és hívja fel a figyelmet a gyermekvédelem helyzetére!

Kecskemét, 2024. február 5.

Meleg Sándor
SzMME elnök

Csatlakozó szervezetek:

 • Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)
 • Pedagógusok Szakszervezete (PSz)
 • Gyerekesély Közhasznú Egyesület (GYERE)
 • Szociális Szakmai Szövetség (3sz)
 • Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség – ISZ)
 • Civil Közoktatási Platform (CKP)
 • Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD)
 • Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület
 • Magyar Nők Szövetsége
 • Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete (SZTDSZ)
 • Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete (SzMDSz)
 • Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ)
 • Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSz)
 • ELTE TáTK Szociális Munka Tanszék