• Értékelés gyógyped pótlék kérdőív

A BDDSZ felmérés eredménye a gyógypedagógiai pótlékra való jogosultság bölcsődei gyakorlatáról

A BDDSZ felmérés eredménye a gyógypedagógiai pótlékra való jogosultság bölcsődei gyakorlatáról

2024.04.25. cs - 15:47
Posted in:

Előzmény I.:

Több bátor bölcsődei dolgozó bíróság elé vitte a ki nem fizetett gyógypedagógiai pótlék igényét. A perekben eljárt bíróságok, az SNI gyermekek ellátása esetén járó gyógypedagógiai pótlékjogosultság visszamenőleges megítélése mellett rámutattak az erről szóló jogszabály pontatlanságára is.

Így 2023. január 1-jétől kérésünknek megfelelően már külön-külön nevesíti a kisgyermeknevelők és a gyógypedagógusok gyógypedagógiai pótlék jogosultságát a rendelet, azzal a pontosítással, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek ellátása mellett, a korai fejlesztés-gondozásra jogosult gyermek ellátása esetén is - bizonyosan jár a pótlék. Részletek itt olvashatóak.

Előzmény II.:

2023 novemberében a rövid felméréssel célunk az volt, hogy tájékozódjunk a bölcsődében ellátott, korai fejlesztésre jogosult gyermekek után járó gyógypedagógiai pótlék kifizetésének gyakorlatáról.A kérdőívet anonim és online módon lehetett kitölteni, a válaszadásra 17 nap állt rendelkezésre. További részletek az előzményekről itt találhatóak. 

Eredmények:

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a sajátos nevelési igényű, vagy a korai fejlesztést igénylő gyermekek után járó gyógypedagógiai pótlék kifizetésével kapcsolatos jogszerű munkáltatói gyakorlat még mindig nem egységes az országban. Sajnos még mindig vannak olyan települések (munkahelyek), ahol a jogosultság és az arra vonatkozó számos tájékoztatás ellenére azt nem biztosítják a dolgozóknak. Egyben az is látszik, hogy több bölcsőde nem is fogadja – hibás jogszabályi értelmezés vagy más ok miatt - a sajátos nevelési igényű, vagy a korai fejlesztést igénylő gyermeket, pedig ellátásukat nem tagadhatná meg, azaz nem diszkriminálhatnak. Ezt igazolják azon bírósági ítéletek is, amelyek elmarasztalták azon önkormányzatokat, akik nem biztosították a korai fejlesztést igénylő gyermekek szülei számára a bölcsődei ellátást.

Bízunk abban, hogy ezen felmérésünk és a kapott eredmények közzététele is hozzájárul ahhoz, hogy

  • a dolgozók, akik, bár jogosultak lennének rá, s mégsem kapják meg a gyógypedagógiai pótlékot, segítséget kérjenek és kifizessék számukra is az elmaradt juttatást,
  • a gyermekek sajátos nevelési igény, vagy korai fejlesztési igény miatt ne rekesztődjenek ki a bölcsődei ellátásból a gyakorlatban, - terjedjen el az intézményi gyógypedagógusok alkalmazásának jó gyakorlata,
  • minél több dolgozó kapjon helyben támogató továbbképzést az SNI, illetve a korai fejlesztést igénylő gyermekek bölcsődei ellátásáról. - inkluzív szakmai szemlélet legyen az uralkodó mindenhol.


A felmérést a BDDSZ Ügyvivő Testületének felkérésére készítette: Dvorácskó Balázs

A felmérés eredménye teljességében a mellékletben megtalálható.

Az eredmények értékelésében szereplő információkért felelős: Dvorácskó Balázs és Szűcs Viktória (BDDSZ elnök)