• KKDSZ melletti kiállás

A BDDSZ Ügyvivő Testülete kiállása a közalkalmazotti jogviszonyukat elvesztők mellett

A BDDSZ Ügyvivő Testülete kiállása a közalkalmazotti jogviszonyukat elvesztők mellett

2020.04.22. sze - 09:49
Posted in:

A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete aggódva figyeli azokat a folyamatokat, amely erre az évre vonatkozóan dolgozók ezreit fosztja meg a jelenlegi közalkalmazotti jogviszonyuktól.

A 2020. július 1-jétől „kiszervezett” szakoktatás után, most éppen a könyvtári, múzeumi, levéltári, közművelődési, továbbá a színházi és nagyzenekari munkavállók 1992 óta létező közalkalmazotti jogállását kívánják 2020. november 1-jével megszüntetni. A szakoktatás, a kultúra dolgozóinak Kjt. hatálya alóli kidobása után, ki lesz a soros? Talán az oktatási, az egészségügyi, vagy a szociális ágazat (köztük a bölcsőde)?

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a kormányzat, mellőzve a jogszabályban előírt kötelező országos érdekegyeztetést, a szakszervezetek és szakmai szervezetek véleményének figyelmen kívül hagyásával hozta meg döntését. Elutasítjuk az érdekegyeztetést negligáló kormányzati magatartást. Elutasítjuk továbbá, hogy a veszélyhelyzet leple alatt több tizezer közalkalmazottat kívánnak megfosztani a közalkalmazotti státuszuktól, a sietős benyújtással és tárgyalásba vétellel, a T/10098. sz. előterjesztés alatt.

Álságosnak tartjuk azt a kormányzati magyarázatot, hogy a Munka Törvénykönyve hatálya alatt jobb lehet a közalkalmazotti státuszuktól megfosztott alkalmazottak fizetése. Hiszen kizárólag a kormányzat a felelős azért, hogy kikerülve a kötelező érdekegyeztetést, salátatörvényeikkel és egyéni képviselői módosító indítványokkal lépésről-lépésre kiüresítette a közalkalmazotti törvényt, befagyasztotta és erodálta az iskolai végzettségen és pályán eltöltött éveken alapuló bértábla illetményeit az elmúlt 10 év alatt. Ágazati pótlékot dobva koncként a dolgozói elégedetlenség csillapítására, az illetménytábla alapbéreinek átfogó rendezése helyett.

A szociális ágazat esetében is évek óta folyik a kiszervezések körtánca, ha nem is a közvetlenül a parlament kezébe adott jogállás-változtatás módszerével, hanem az intézmények egyházi fenntartásba adásával, ami végeredményében ugyanaz: a kormányzat megszabadul a közalkalmazottjaitól, a dolgozók pedig elvesztik a közalkalmazotti státuszukat.

Mindeközben a kormányzat 2 éve külön jogállási törvényt írt magának, egyedi illetményszabályokkal. De a veszélyhelyzet alatt sem feledkezett el intézkedni az országgyűlési képviselők fizetésének legalább 250 ezer Ft-tal történő megemeléséről sem, amikor éppen hetente több ezer ember veszíti el a megélhetését biztosító munkahelyét.

A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete kiáll az eredeti Közalkalmazotti Törvény szellemiségéért, a közfeladatok ellátása érdekében hozott generális foglalkoztatási szabályokért, az átfogó alapbérrendezésért és a kapcsolódó érdekegyeztetési rendszer érdemi működtetéséért!

A dolgozóknak joga van beleszólni a róluk szóló döntésekbe!

A BDDSZ kiáll a kulturális ágazat dolgozói mellett, és támogatja tevékenységüket a társadalmi párbeszéd és a munkavállalók védelmében folytatott harcukban!

Budapest, 2020. április 21.

a BDDSZ Ügyvivő Testülete