Kiemelt hírek

Bértámogatás a 2023 évi bérminimumokhoz!

Két, már régóta várt és fontos költségvetési támogatásokról szóló rendelet jelent meg a Magyar Közlöny 2023. évi 35. számában (2023. március 10-én.)

1.)  A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet

Összefoglaló a Kjt. és az Mt. 2023. január 1-jén hatályba lépett lényegesebb módosításairól II. rész

Az év eleje változásokat hozott a Munka törvénykönyvébe (Mt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénybe (Kjt.) is.

Dr. Dudás Katalin, a BDDSZ munkajogásza összefoglalta a lényegesebb módosításokat.

Az összefoglaló II. részében az alábbi témák szerepelnek:

Újabb ajánlások kerültek elfogadásra az uniós miniszterek által a kisgyermekkori gondozásról

Előzmény:

Az Európai Tanács barcelonai ülése már 2002-ben felismerte a kisgyermekeknek szóló intézmények fejlesztésének szükségességét annak érdekében, hogy a nők munkaerőpiaci részvétele erősödjön, valamint a dolgozó szülők esetében a munka és a magánélet közötti egyensúly javuljon. Mindezek érdekében két célszámot fogalmazott meg, hogy az iskoláskor alatti gyermekek számára a minőségi és megfizethető gyermeggondozási létesítmények eléhetőek legyenek:

Tájékoztatás a bölcsődei dajka továbbképzési kötelezettség ügyében!

Több jelzés érkezett szervezetünkhöz a területről, hogy A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján a bölcsődei dajkákat regisztrálták és így továbbképzési kötelezettségük keletkezett.

Bölcsődei ellátásban foglalkoztatottakat érintő keresetemelő intézkedések, fontosabb bölcsődékre vonatkozó jogszabályok és jogszabályváltozások 2023. január

A Bölcsődei területen (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde) foglalkoztatott kb. 11.500 dolgozó esetében (sajnos) továbbra is 7 féle bértáblát kirajzoló szabályokat kell alkalmazni. Ezen szabályok értelmezése és változásaik követése sokszor folyamatos kihívás elé állítja a dolgozókat, a munkáltatókat és a fenntartókat is.

Újabb eredményes BDDSZ kezdeményezésű jogszabálymódosítás gyógypedagógiai pótlék ügyben!

Több bátor bölcsődei dolgozó bíróság elé vitte a ki nem fizetett gyógypedagógiai pótlék igényét. A perekben eljárt bíróságok, az SNI gyermekek ellátása esetén járó gyógypedagógiai pótlékjogosultság visszamenőleges megítélése mellett rámutattak az erről szóló jogszabály pontatlanságára is.

Ezért a BDDSZ sürgősséggel jogszabálymódosítást kezdeményezett a KIM-nél 2022 októberében. 

Mindezeknek köszönhetően a minisztérium pontosította a vonatkozó jogszabályt (257/2000. Korm. rendelet 15. § (6) bek.). 

Petíció átadása az egységes ágazati bértábláért

A BDDSZ a Bölcsődei felmérés 2022 címet viselő országos vizsgálata során képet kapott arról, hogy az ágazatban dolgozók számára melyek a legégetőbb, megoldásért kiáltó problémák. A területről 5403 db kitöltött kérdőív érkezett vissza, és a kiértékelésük szerint 3219 fő jelölte meg a bölcsődei dolgozók önálló ágazati bértáblájának kialakítását, mint igényt.