Magyar

Bölcsődék Napja alkalmából 2017.04.20-án a Budapesten megrendezett országos ünnepségen köszöntötték a 165. évét ünneplő magyar bölcsődei hálózat dolgozóit és átadták a kiemelkedő bölcsődei munkáért járó Brunszvik Teréz-díjakat, a Magyar Bölcsődék Egyesülete által alapított Akócsi Ágnes-díjakat, valamint Díszoklevelekkel is elismerték a bölcsődei ellátás területén végzett magas színvonalú munkát.

A Kitüntetetteket megtekintheti a bejegyzés címére kattintás után.

A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete nevében szívből gratulálunk azoknak a bölcsődei dolgozónak, akik kimagasló szakmai munkájuk elismeréseként, ezen jeles nap alkalmából  az országos ünnepség keretében kitüntetésben részesültek!

„A bölcsőde nemesít mindent,
mi vele érintkezésbe jő…”
(Marbeau)

Köszöntő
a 165 éves magyar bölcsődei hálózat dolgozóihoz
Bölcsődék Napja alkalmából

Tisztelt Bölcsődei Dolgozók!
Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a magyarországi bölcsődei hálózat valamennyi dolgozóját abból az alkalomból, hogy idén, április 21-én ünnepeljük az első magyarországi bölcsőde megnyitásának 165. évfordulóját, illetve a hivatásunk elismerésére alapított Bölcsődék Napját!

A bölcsődei rendszer az évfordulós év kezdetével átalakult, új jogi kereteket kapott. A klasszikus bölcsőde megtartása mellett a korábbi bölcsőde-féle, bölcsőde-szerű ellátások is a bölcsőde elnevezést kapták: mini-, családi-, munkahelyi bölcsőde néven. Az "átkeresztelés" mellett, a személyi és tárgyi feltételek, az új bölcsődei formák esetében nem ugyanazok! Mindannyian tudjuk, hogy a gyermekek igénye, szükséglete mindenhol azonos, függetlenül attól, hogy milyen ellátást nyújtó településen él. Az azonos gyermeki jogok és szükségletek, azonos feltételeket kívánnak! A hátrányos helyzetű településeken pedig lehetőleg még magasabb szintű ellátást, mint a gazdag, vagy átlagosnak mondott térségben. Ezért közös jövőbeli feladatunk, hogy a klasszikus bölcsődékben folyó minőségi szakmai munka feltételeit kiterjesztessük az új ellátástípusokra is, mert a bölcsőde szó és annak jelentéstartalma valamennyiünket kötelez!

Az átállás és átalakulás időszakában fontosnak tartom Szent Pál apostol gondolatát idézve azt is, hogy: Ne azt keressük, ami széthúz és megoszt bennünket, hanem azt, ami összeköt. Csak ily módon érhetünk el eredményeket!

A ránk bízott, kiszolgáltatott gyermek iránt érzett felelősség és szeretet, a gyermekek joga és mindenekfelett álló érdeke a legfontosabb cél, ami összeköt bennünket! Szakmánk kulcsa saját kezünkben van, amely a szakértelmünkben, az inkluzív gyermekcentrikus gondolkodásunkban, fáradhatatlan cselekvésünkben gyökerezik és nyilvánul meg. Ezt a kulcsot nemzedékről-nemzedékre adjuk át, őrizve és fejlesztve értékeinket.

A bölcsőde érték, a mai társadalom számára a közjót szolgálja. A bölcsődei dolgozók értéket adnak, értéket közvetítenek és teremtenek, stabil alapot adva szocializálják, nevelik, gondozzák a legkisebbeket. Épp ezért ezen értékteremtő hivatás, azonos elveken nyugvó, a jelenleginél magasabb társadalmi megbecsülést és elismerést kíván minden bölcsődei dolgozó számára! Ahogyan a Bölcsődék Napja gondozás-nevelés nélküli munkanapként való - feltétel nélküli - biztosítása az ország minden bölcsődei dolgozójának egyaránt! Feladataink és céljaink elérésén közösen kell munkálkodnunk!

A megvalósítandó céljaink teljesülése mellett kívánom, hogy a 165 éves magyar bölcsődei hálózat kiválóságainak példájából töltekezve neveljék, gondozzák a legmagasabb szintű szakértelemmel, türelemmel és szeretettel a gyermekeket!

Szervezetünk és a magam nevében ezúton megköszönöm a koragyermekkori nevelés, gondozás terén végzett odaadó munkájukat, szakmájuk és a legkisebbek ügye melletti kitartásukat. Valamennyiük számára kívánok csillogó gyermekszemeket, további szakmai sikereket, nélkülözésmentes életet, jó egészséget és sok boldogságot!

A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete nevében szívből gratulálok azoknak a bölcsődei dolgozónak, akik kimagasló szakmai munkájuk elismeréseként, ezen jeles nap alkalmából a helyi, illetve az országos ünnepség keretében kitüntetésben részesülnek!

Budapest, 2017. április 19.

Üdvözlettel:
Szűcs Viktória,
BDDSZ elnök

(A köszöntő letölthtő a csatományból.)

"A Bölcsődék Napja alkalmából tisztelettel köszöntelek és egyben üdvözlöm a magyarországi bölcsődék valamennyi do|gozőját és a BDDSZ tagjait.
Idén április 21-én ünnepeljük az első magyarországi bölcsőde megnyitásának 165. évfordulóját, amely jól példázza, milyen nagy hagyományokra tekint vissza a bölcsődei
kisgyermeknevelői hivatás.
Az elmúlt évtizedekben a BDDSZ nagyon komoly harcot folytatott azért, hogy a területen dolgozók ne csak erkölcsi, hanem anyagi megbecsülésben is részesüljenek, kereseteik
növekedjenek, munkakörülményeik javuljanak...." 

Földiák András, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) elnöke Bölcsődék Napja alkalmából köszöntötte a bölcsődei dolgozókat és a BDDSZ tagjait. 

A teljes köszöntő a bejegyzés címére kattintás után érhető el, vagy a csatolmányból.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk minden kedves tagunknak, bölcsődei dolgozónak és olvasónknak!

Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete

Szűcs Viktória, elnök

Bogóné Juhász Orsolya, irodavezető

Godó Dóra, szervezési - és kommunikációs titkár

 

 A BDDSZ Alapszervezeti Titkárok Tanácsa 2017. március 23-án döntött arról, hogy támogatja az április 7-i Európai Akció Napot, amely egészségügyi és szociális intézmények privatizációja, piacosítása, kereskedelmiesítése ellen irányul, és szolidáris annak céljaival.

Az Európai Akció Nap keretében - amely egybeesik az Április 7-i Egészségügyi Világ nappal - összpontosítani kívánunk azokra a negatív hatásokra amely az egészségügyi és szociális ellátórendszer kiszervezésével, illetve piacosításával járnak, amely negatív hatások kihatnak az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozókra, a betegekre / és ellátottakra illetve a társadalom valamennyi tagjára. 

Ezért április 7-én, az Európai Akció Nap keretében kék szalag kitűzésével jelezzük az ügyért való kiállásunkat és szolidarításunkat!

 

Felkérjük tagjainkat és a munkahelyi közösségeket, hogy a csatolmányban található nemzetközi akciónapra készült lógóval, a kék szalag kiítűzése melle

tt, készítsenek közös fényképet, akár arc nélkül is és juttassák el hozzánk, hogy megoszthassuk azokat honlapunkon, Facebook oldalunkon.

Mondjunk együtt NEM-et az egészségügyi és szociális intézmények kiszervezésére, és privatizációjára!  
Letölthető lógó és képek a csatolmányban a bejegyzés címére kattintás után!

 

Kedves Kollégák!
 
 Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) elindított egy kampányt: „Európában szükséges a béremelés”. A BDDSZ támogatja a kampányt, amelynek végrehajtásáról és támogatásáról az Alapszervezeti Titkárok Tanácsülése 2017. március 23-án döntött.
 
 
Az BDDSZ úgy véli, hogy a béremelésre a dolgozók számára nem csak azért van szükség, mert hosszú évekig tartó bérbefagyasztás miatt megérdemelt, hanem azért is fontos sürgős lépéseket tenni a béremelés terén, hogy támogassuk azt, hogy tartós gazdasági fellendülés legyen Magyarországon és Európa-szerte is.
 
 A béremelés kampány hangsúlyt helyez a nemek közötti bérszakadékra, az alacsony keresetű munkavállalók és a főnökeik közötti növekvő bér egyenlőtlenségre és arra, hogy áthidalja a szakadékot a Kelet- és Nyugat-Európai dolgozók fizetése és termelékenységi szintje között.
 
 Ha egyetértesz a kampány céljaival, írd a lá a petíciót itt:  http://payrise.eu/
Mindemellett várunk a csatolmányban található kampány lógóval béreket és fizetés-különbséget bemutató egyéni, vagy a kollektívát ábrázoló selfie-ket, akár arc nélkül is, amelyeket megoszthatunk itt és a facebook oldalunkon! 
Fogjunk össze az európai szakszervezeti mozgalom kampányában, hogy közösen elérjük, hogy az ágazatunk is béremelést kapjon!  
Európában szükséges a béremelés - itt az ideje a MI felemelkedésünknek is!
 
A kampány a február 14-i bejelentéstől kezdődően egy éven keresztül zajlik majd, különböző eseményekkel, plakátokkal, Facebook és Twitter kampánnyal.
 
Oszd meg másokkal is, hogy ők is támogathassák!

A mellékletekért kattints a bejegyzés címére!

Korábbi bejegyzésünk a témában itt!

 

Az Országgyűlés a 2017. március 7-i ülésnapján hozott döntése alapján 2017-től újabb munkaszüneti nap került meghatározásra. Ennek megfelelően az általános munkaszüneti napok az évben: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20.,október 23., november 1. és december 25–26.

A törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

A Magyar Közlöny 2017. évi 37. számában (2017. március 16.) megjelent 2017. évi XIII. törvény egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról.

Az Európai Szakszerveze Szövetség (ETUC) kampányt hirdetett a munkavállalók béreinek emelésére. 
Manapság a vagyon és a bérek közötti különbség növekszik, a béremelésnek a legjobb eszközei pedig a maguk a munkavállalói jogok, mint pl. a kollektív alku joga. Ezért kellene ezeket mindenkinek kezdeményeznie és támogatnia és nem támadnia, mint ahogyan az az elmúlt években történt.
 
Az európai munkavállalók béreinek emelése a társadalmi igazságosság kérdése is!
 
Ezért fogott össze az európai szakszervezeti mozgalom ebben a kampányban, hogy elérjék, hogy a munkavállalók béremelést kapjanak.  
Amennyiben támogatod az akciót aláírásoddal itt fejezhetik ki az egyetértésedet a béremelés szükségességével kapcsolatban.  
Itt lehet aláírni: http://payrise.eu
 
További infó a bejegyzés címére katintás után!

 

2017. február 15. napján a Magyar Közlöny 23. számában, megjelent a Kormány 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról, benne a régóta ígért bérintézkedésekkel. (Link a közlönyhöz az aláhúzás alatt.)

Rövid összefoglaló a rendeletről:

Az intézkedés kizárólag a felsőfokú végzettségű (ún. nem ágazatspecifikus munkakörben foglalkoztatott) kollégáinkat érinti, „F”-„J” fizetési osztályban.
Pl.: élelmezésvezető, gazdasági vezető, egyéb diplomás, de nem szakmai munkakörök.

A rendeletben foglaltak alapján a szociális ágazati összevont pótlék összege emelkedik, visszamenőleg 2017. január 1-től.

A kifizetés első ízben márciusban történik, a januárra járó különbözetet is ekkor kell kifizetni.
Az emelés – időarányosan – azoknak is jár, akik jogviszonya 2017. február 17-e után létesül vagy február 17-e előtt megszűnik. A rendelet 2017. február 17-én lép hatályba.

A segédtáblák elérhetők a csatolmányban:

FIGYELEM! 
A következő felmérés a csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) főiskolai képzésre NEM jelentkezettek számára készült. 
A felmérés mindössze fél percet vesz igénybe. Célja, hogy feltárjuk azokat a tényezőket, amelyek a diploma megszerzését hátráltatják, vagy gátolják.
 
 
 
Amennyiben Ön nem jelentkezett a főiskolai csecsemő és kisgyermeknevelő (BA) képzésre, kattintson ide. 
 
Köszönjük a kitöltést és a megosztásokat!
 
 

Oldalak

Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Ervin nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Egyetért-e a szociális ágazatban dolgozók béremelésének elodázhatatlan szükségességével? (Csak regisztrált tagi felület!)
igen
98%
nem
2%
nem tudom
0%
Összes szavazat: 50

Találj meg minket a Facebook-on

Régi BDDSZ honlap

Hirdetés