Magyar

2015. 11. 27-én, Budapesten a VDSZ Székházban megrendezésre került a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének X. Kongresszusa.

   A Kongresszust Fűrész Tünde az EMMI család- és népesedés-politikáért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg.  A megnyitóban beszélt a bölcsődei ellátás 2017-től bevezetésre kerülő változásairól az új ellátási formákról (mini-, munkahelyi- és családi bölcsőde), ismertette, hogy már ez év végén meg fognak nyílni azok a pályázatok, melyek az új tipusú ellátási formák kialakításához nyújthatnak a vidéki önkormányzatoknak segítséget.  Külön beszélt  a szociális kiegészítő pótlék meghosszabbításáról, illetve  a felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőkre vonatkozó pedagógus életpályamodell kiterjesztéséről. Továbbá előrehaladottnak jellemezte azokat a tárgyalásokat, amelyek az Oktatási Hivatal és a felsőoktatási tárca, illetve az államtitkárságuk között zajlik, annak érdekében, hogy a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőket könnyített formában diplomához segítsék. 

A megnyitó után Szűcs Viktória, BDDSZ elnök megköszönte a rövid, de tartalommal dús megnyitót, jelezte, hogy szervezetük a jövőben is együtt kíván működni a különböző egyeztetéseknél, illetve azon kívül is. Úgy véli, hogy valójában közös célok vezérlik a feleket. A vita, illetve a tárgyalások neuralgikus pontja, legtöbbször a pénzek elosztásánál, a bérezés kapcsán jelentkezik.
A kongresszusi küldöttek közül Nagy Éva, ügyvivő  hozzászólásában annak adott hangot, hogy a pedagógus életpálya bevezetéséből kimaradtak a szakdolgozók 90 %-a, méltánytalannak és egyenlőtlennek érzik ezáltal az intézkedést, mely kapcsán megfogalmazódott, hogy  a pedagógus életpálya középfokú végzettségűekre vonatkozó bértábla kiterjesztése elengedhetetlen. A technikai, gazdasági és élelmezési területen dolgozók kollégák bérfelzárkóztatására is rákérdeztek a küldöttek. Kovácsné Bárány Ildikó főosztályvezető asszony válaszában a bölcsődei dajka munkakör 2017-től való bevezetését említette, mely magasabb besorolási lehetőséget fog a kollégák számára biztosítani, úgy vélik elindult egy folyamat és az államtitkárság azon lesz, hogy a bérintézkedések mihamarabb elérjék a teljes dolgozói kört. Dr. Koncz József (tiszteletbeli elnök) üdvözölte az  új szakmai és bérezési irányokat, mindemellett kiemelte a módszertani intézmények szükségességét, amire már az új intézmények elindításánál óriási szükség lenne.   Scheer Ferencné ügyvivő szerint, valóban közösek a célok, de az új ellátásoknál a szakmai és a személyi feltételek közelítése (létszám, képzettség terén) a klasszikus bölcsődéhez elengedhetetlen, mert különben elvész a szakmaiság, mely a táplálja a szülők bizalmát az intézmények felé. Továbbá mindenképp szükséges látni, azt a tényt, hogy a dolgozók milyen méltánytalan anyagi helyzetben vannak, amely sürgős változtatást igényel. Petus Márta  a bölcsődei korai fejlesztés visszaállítását szorgalmazta, mert a KLIK-hez (Pedagógiai Szakszolgálatokhoz)  történő 2013-as feladatátadást követően, az a tapasztalat, hogy a bölcsődében elhelyezett  sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztése nem igazán valósul meg, nincs elég szakember,  nem jut elegendő idő a gyermekek fejlesztésére, és emiatt a szülők viszik munkájukat megszakítva, vagy munkaidő után külön fejlesztésre gyermekeiket, de szinte ugyanezeket a gondokat fogalmazta meg a napokban napvilágot látott - az idősebb korosztály ellátására vonatkozó - ombudsmani jelentés is.

Helyettes államtitkár asszony a tavasszal elfogadott kormányhatározatban szereplő koragyermekkori intervenciós feladataik körében ígérte, hogy átvizsgálják a jelenlegi helyzetet és amennyiben be kell avatkozni, akkor kezdeményezni fogják  - a feladatellátás átadás előtti, illetve az utóbbi időszak tapasztalatait figyelembe véve -  a bölcsődei korai fejlesztés újragondolását.
A párbeszéd zárásaként  helyettes államtitkár asszony többször is hangot adott annak, hogy a jövőben is számít a BDDSZ véleményére és javaslataira, és megerősítette, hogy készek a további együttműködésre.

A kongresszus ezek után elvégezte az Alapszabály módosítását, melyre az új Polgári Törvénykönyvben lévő szabályokhoz történő megfeleltetés miatt volt szükség. Ezt követően a kongresszusi küldöttek egyhangú szavazattal döntöttek, hogy kezdeményezik a BDDSZ felvételét az Európai Közszolgálati Szakszervetek Szövetségébe  (az EPSU-ba). 
A kongresszus utolsó napirendjében megvitatta az aktuális bérkérdéseket, illetve a lehetséges cselekvési irányokat, ezt követően elfogadott egy állásfoglalást, melyet széles körben kíván eljuttatni a döntéshozók és a politikai pártok képviselői felé, kérve az ügyben támogatásukat.

Galéria

Szervezetünk a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárához fordult tájékoztatás kérés céljából,  hogy lehetséges-e a hatályos jogszabályok alapján "szociális ágazati kollektív szerződés" megkötése? Ha nem miért nem?

A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkára, Cseresnyés Péter válaszában - az EMMI Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkára álláspontját is figyelmbe véve - a hatályos jogi szabályok levezetését követően, az alábbi szakmai álláspontot fogalmazta meg:

Az Mt. és a Kjt. viszonyában a Kjt. hatálya alatti munkáltatók az Mt-ben szabályozott feltételek tiszteletben tartásával köthetnek kollektív szerződést (munkáltatói szinten, helyben), figyelembe véve azt is, hogy nincsen speciális ágazati jogszabály, amely az idézett rendelkezésektől a szociális ágazatban eltérne. Így a szociális ágazatban működő munkáltatók például köthetnek együtt kollektív szerződést (több munkáltató által kötött kollektív szerződés), de annak "ágazati" kollektív szerződéssé minősítésére az Mt. rendszerében nincs lehetőség, mert az Mt. azt nem szabályozza. 

Cseresnyés Péter államtitkár úr megkeresésünkre küldött válasza a csatolmányban olvasható.

Tekintettel arra, hogy az NGM Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkára szakmai álláspontja szerint, nem lehet ágazati kollektív szerződést kötni a szociális ágazatban,  felkérjük az EMMI Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárát, hogy erről a tényről szíveskedjen felvilágosítani a kérelmezőket is.

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük 2015. november 12-én a Szociális Munka Napja alkalmából a szociális ágazat valamennyi dolgozóját!

A szociális munkások jellemzően azokkal az elesett emberekkel foglalkoznak, akik önerőből nem tudnak megküzdeni nehézségeikkel. Valójában Ők az igazi SEGÍTŐK, akik probléma megoldási lehetőségeket tárnak fel a segítségre szoruló vagy krízis helyzetben lévő embertársaink előtt. Mindemellett a szociális ágazat dolgozói áldozatos munkájukkal elkísérik az embereket a bölcsőtől a sírig, továbbá az ágazat dolgozói gondoskodnak az árvákról, az elesettekről, a gyermekekről, az idősekről; segítik a szegényeket, a fogyatékosokat és a hajléktalanokat.

Szervezetünk nagyra értékeli az e területen dolgozók kimagasló társadalmi hasznosságú tevékenységét. Épp ezért nincs olyan fórum, ahol ne követelnénk a szociális szférában dolgozó kollégák egzisztenciális problémáinak mielőbbi megoldását. 

Tudjuk, nehéz ez a hivatás, mely nemcsak sokoldalú szakértelmet, felkészültséget kíván, de hatalmas áldozatvállalást, emberséget, őszinte együttérzést is folyamatosan. Ezért őszintén kívánjuk, hogy a szociális ágazatban dolgozók bérrendezéséért folytatott demonstrációs és sztrájkbizottsági közös küzdelmünk elérje célját és a szociális ágazat is elnyerje azt a megbecsülést, amit ez a szép hivatás méltán megérdemel.

A diplomás bölcsődei kisgyermeknevelőkre is kiterjeszti a kormány a pedagógus-életpályamodellt, ezt is tartalmazza a most benyújtott törvénycsomag. A családügyért felelős államtitkár szerint a diplomás bölcsődei dolgozók akár 60 ezer forinttal is többet kereshetnek jövőre. A bölcsődei dolgozók demokratikus szakszervezetének elnöke a Tényeknek azt mondta, örülnek a pluszpénznek, viszont a dolgozóik többségének ez nem jár majd, mivel nincs diplomája. Az LMP szerint bérfeszültség lehet a bölcsődei dolgozók között.

Nagy kérdés, hogy mi lesz az emelésből kimaradók körével? 
Szeretnénk elérni, hogy a pedagógus-életpályamodell bértáblázatának középfokú végzettségűekre vonatkozó illetménye kiterjedjen a nem diplomás bölcsődei nevelőkre is, valamint hogy a kormány segítse az ágazatban dolgozók diplomához jutását....

A témában sajtócikkek még itt: 
Szakszervezetek.hu

Magyar Nemzet

 

SZEF Akadémia következő fóruma 2015. december 5-én 10:00-tól a Kossuth Klubban


Mi a szerepe a közszolgáltatásoknak a nemzeti, társadalmi újratermelésben?
Hogyan hatnak az igazgatási, a hatósági, a humán, a kulturális és a kommunális rendszerek a nemzet életminőségére és versenyképességére?
Hogyan dönthet újra maga a társadalom a közszolgáltatások áráról, avagy kiszabadíthatók-e a közszolgák az állami-kormányzati fogságból?
Teremthető-e közszolgálati szakszervezeti egység és új szövetség a társadalommal?


Ezekre a kérdésekre keresi a választ a SZEF Akadémia következő fóruma 2015. december 5-én 10:00-tól a Kossuth Klubban.

Részletes program:

10.00 MEGNYITÓ
BOROS PÉTERNÉ, a SZEF AKADÉMIA vezetője, az MKKSZ főtitkára

10.10 ELŐADÁSOK
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON -TÖRTÉNETI ÉS ALKOTMÁNYOS KITEKINTÉSSEL…
DR. HOFFMAN ISTVÁN docens, ELTE ÁJK
CSAK BÉR ÉS KÖLTSÉG, VAGY BEFEKTETÉS A JÖVŐBE? A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZGAZDASÁGTANA
BOD PÉTER ÁKOS egyetemi tanár, az MNB volt elnöke
MÚZEUMOK, KÖZKÖNYVTÁRAK; A MODERN TUDÁS RENDSZEREINEK KELETKEZÉSE  
GYÖRGY PÉTER egyetemi tanár

12.00 BÜFÉEBÉD

12.30 KORREFERÁTUMOK          
ZENTAI PÉTER külpolitikai újságíró
FÖLDIÁK ANDRÁSa SZEF elnöke

13.00 HOZZÁSZÓLÁSOK, VITA

14.00 ZÁRSZÓ

További információk és jelentkezés a www.szefakadémia.hu oldalon hamarosan!Az elmúlt évben több panaszbeadvány érkezett az ombudsmanhoz, amelyben a szülők azt sérelmezték, hogy sajátos nevelési igényű, integráltan nevelhető, oktatható gyermekük – megfelelő szakemberek hiánya miatt – nem részesül a nevelési tanácsadó, illetve a szakértői bizottság által javasolt fejlesztő nevelésben, oktatásban.
Tapasztalataink szerint sajnos igazak a szülők által felvetett problémák a bölcsődés korosztálynál is, ezért a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete javasolja a fentiek vizsgálatát a bölcsődébe járó gyermekeknél is azzal, hogy a pedagógiai szakszolgálatok által végzett jelenlegi korai fejlesztés megvalósulását célszerű összehasonlítani a 2013. január 1-jét megelőző időszakkal, amikor is a bölcsődékben intézményi gyógypedagógusok által irányítottan, a gyermekek mindennapi bölcsődei életébe ágyazva, a kisgyermeknevelők szoros bevonásával folyt a korai fejlesztés.
Emlékeztetünk, hogy a gyermekek érdekében szervezetünk több tiltakozást, nyílt levelet is megfogalmazott 2012-ben a bölcsődei korai fejlesztés megszüntetése miatt. Mi már akkor jeleztük, hogy a bölcsődei korai fejlesztés megszüntetéséből baj lesz és a gyermekek lesznek a legnagyobb vesztesei az úgynevezett átalakításoknak.

Tekintettel arra, hogy a kormány érdemben nem változtatott a másfél évvel ezelőtti javaslatán, a Szociális Ágazati Sztrájkbizottság a mai ülésén úgy döntött, közzéteszi azt a megállapodás-tervezetet, amelyet bő egy hónapja megküldött a kormány képviselőjének, és amelyre a mai napig érdemi választ nem kapott.

A Sztrájkbizottság javaslata a csatolmányban olvasható.

 

 

 

 

ÚTMUTATÓ A SZTRÁJKJOG GYAKORLÁSÁHOZ

Részletes útmutatót készítettünk a szociális ágazati sztrájk szervezéséhez és megtartásához; az anyag az alábbi linkről letölthető:

https://drive.google.com/…/0B0DIi1jq4VisTTUtVnpDNXZROW8/view

Figyelem: az összefoglaló a későbbiekben még módosulhat (bővülhet), a kiegészítésekért kövessétek az oldalt!

 

Az elégséges szolgáltatással kapcsolatos jogerős bírósági végzés - melyben foglaltak az egyes intézményeknél / szolgáltatásoknál kötelezően betartandóak -  elérhető itt! 

 

A Fővárosi Törvényszék döntött az elégséges szolgáltatás tárgyában

A Szociális Ágazati Sztrájkbizottság a tárgyalások eredménytelenségére tekintettel a sztrájk idején biztosítandó még elégséges szolgáltatás megállapítása érdekében május 11. napján bírósághoz fordult. A bíróság június 10-i elsőfokú végzésében „teljességgel alaptalannak és elfogadhatatlannak” találta a Magyar Kormány e tárgykörben adott elsődleges ajánlatát, mely szerint „a szociális és gyermekjóléti – gyermekvédelmi területen a még elégséges szolgáltatások körét az egyes szakmai előírások teljes körű ellátása jelentheti. Egyetlen elemként az egyes területek adminisztratív feladatainak ellátásában, annak felfüggesztésében látott a kormány mozgásteret azzal, hogy annak elmaradása a szolgáltatók fenntartói számára teremthetnek olyan helyzetet, amely a finanszírozás kiesése révén fenntartási nehézséget okozhatnak.” és apróbb kiegészítéssel a szolgáltatásokra lebontott részletes sztrájkbizottsági javaslatot fogadta el. A kormányt képviselő Emberi Erőforrások Minisztériuma az elsőfokú bíróság végzése ellen fellebbezést nyújtott be.

A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta, kiemelte, hogy a sztrájk joga alapvető munkavállalói alapjog, amelyet kiüresíteni nem lehet, azaz a még elégséges szolgáltatás követelménye címén a majdnem teljes szolgáltatás nem elvárható. Hangsúlyozta, hogy a még elégséges szolgáltatásról való egyeztetés nem irányulhat a sztrájk megakadályozására teljesíthetetlen, a sztrájk célját ellehetetlenítő ajánlat tételével. Megállapította, hogy a kormány javaslata az érintett körben csaknem a sztrájkjog tilalmát jelentené. A kormány fellebbezése nem volt megalapozott az egyes szolgáltatásokat érintően sem és a vesztes félt a perköltségek megfizetésére kötelezte.

A már jogerős végzés külön rendelkezett arról, hogy a bölcsődei alkalmazottakat a még elégséges szolgáltatás nem terheli.  

Ezzel, a jogerős végzéssel, több mint másfél év után megteremtődött a szociális ágazat dolgozóinak jogalapja a sztrájk megtartására.

A sztrájkbizottság folytatja a felkészülést egy várhatóan őszi szociális ágazati sztrájk lefolytatására, egyben felhívja az ágazat minden dolgozójának, figyelmét, hogy a kollektív cselekvés joga, ideértve a munkabeszüntetés jogát is, valamennyiüket megilleti!

A Szociális Ágazati Sztrájkbizottság felkéri a szociális ágazatban működő mindazon munkahelyi közösségeket, amelyek a sztrájkban részt kívánnak venni, hogy mihamarabb jelezzék erre vonatkozó szándékukat a kszt2013@gmail.com e-mail címen.

 

Szociális Ágazati Sztrájkbizottság

Oldalak

Üdvözöljük! (bővebb tartalomért regisztráció után lépjen be)


Amennyiben regisztrálni szeretne kattintson a linkre: Regisztráció


Köszöntjük Virgil nevű olvasóinkat!

Szavazás (csak regisztrált felhasználók!)

Elégedett-e a 2015. július 1-jétől bevezetett kiegészítő pótlék mértékével?
Igen.
0%
Nem, mert alacsony összegűnek tartom.
0%
Nem, mert nem kaptam kiegészítő pótlékot.
100%
Mi az a kiegészítő pótlék?
0%
Összes szavazat: 1

Találj meg minket a Facebook-on

Hírdetés